10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới

0
39

Trong số 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020 do InterBrand công bố có 15 thương hiệu ôtô. Dưới đây là 10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới năm 2020.


1. Toyota

Xếp hạng trong Top 100: 7

Giá trị thương hiệu năm 2020: 51,6 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -8%

Quốc gia: Nhật Bản (Ảnh: Bloomberg)

2. Mercedes-Benz

Xếp hạng trong Top 100: 8

Giá trị thương hiệu năm 2020: 49,3 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -3%

Quốc gia: Đức (Ảnh: Bloomberg)

3. BMW 

Xếp hạng trong Top 100: 11

Giá trị thương hiệu năm 2020: 39,8 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -4%

Quốc gia: Đức (Ảnh: Bloomberg)

4. Honda

Xếp hạng trong Top 100: 20

Giá trị thương hiệu năm 2020: 21,7 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -11%

Quốc gia: Nhật Bản (Ảnh: Bloomberg)

5. Hyundai

Xếp hạng trong Top 100: 36

Giá trị thương hiệu năm 2020: 14,3 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: 1%

Quốc gia: Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

6. Tesla

Xếp hạng trong Top 100: 40

Giá trị thương hiệu năm 2020: 12,8 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ (Ảnh: Bloomberg)

7. Ford

Xếp hạng trong Top 100: 42

Giá trị thương hiệu năm 2020: 12,6 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -12%

Quốc gia: Mỹ (Ảnh: Ford)

8. Audi

Xếp hạng trong Top 100: 44

Giá trị thương hiệu năm 2020: 12,4 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -2%

Quốc gia: Đức (Ảnh: Bloomberg)

9. Volkswagen

Xếp hạng trong Top 100: 47

Giá trị thương hiệu năm 2020: 12,3 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -5%

Quốc gia: Đức (Ảnh: Bloomberg)

10. Porsche

Xếp hạng trong Top 100: 55

Giá trị thương hiệu năm 2020: 11,3 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -3%

Quốc gia: Đức (Ảnh: Bloomberg)

Nguồn: vietnambusinessinsider.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here