20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029

0
43

Chúng tôi đã sử dụng cơ sở dữ liệu về mức thu nhập của các ngành nghề từ chương trình “Thống kê việc làm và thu nhập” của Tổng Cục Thống kê Lao động và thang điểm đánh giá mức độ áp lực từ O-NET (Cơ sở dữ liệu nghề nghiệp trực tuyến). Từ đó, đưa ra danh sách các ngành nghề vừa được trả lương cao nhưng lại có mức độ áp lực công việc tương đối thấp. Thang điểm nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điểm số này càng lớn thì mức độ áp lực công việc càng cao. Chúng tôi chỉ tiến hành đánh giá, xếp loại đối với những công việc có mức lương trung bình hàng năm ít nhất là 75.000 USD bắt đầu từ tháng 5 năm 2020, năm gần đây nhất.

20. Lập trình viên

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 1.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 4300 lao động

Mức độ áp lực công việc: 69

Thu nhập trung bình hàng năm: 78,590 USD

19. Chuyên viên môi trường

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 2.

Những công việc liên quan đến nghiên cứu môi trường dự kiến sẽ tăng đến con số khoảng 7,100 nhân lực từ năm 2019 đến năm 2029.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 7,100 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 69

Thu nhập trung bình hàng năm: 80,090 USD

18. Thanh tra tài chính

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 3.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 4,900 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 69

Thu nhập trung bình hàng năm: 92,730 USD

17. Kỹ sư công nghệ thông tin

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 4.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 12,800 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 69

Thu nhập trung bình hàng năm: 101,090 USD

Đây là mức thu nhập dự kiến cho vị trí quản trị viên dữ liệu và kỹ sư công nghệ thông tin.

16. Giáo viên môn triết học và tôn giáo cấp trung học cơ sở

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 5.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 2,100 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 68

Thu nhập trung bình hàng năm: 90,160 USD

15. Nghiên cứu viên khoa học địa chất

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 6.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 1,600 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 68

Thu nhập trung bình hàng năm: 112,110 USD

14. Quản lý cho các diễn viên, nghệ sĩ và vận động viên nổi tiếng.

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 7.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 2,600 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 67

Thu nhập trung bình hàng năm: 98,070 USD

13. Giáo viên cấp trung học cơ sở

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 8.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 3,700 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 66

Thu nhập trung bình hàng năm: 75,010 USD

12. Nghiên cứu khoa học tin học và thông tin

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 9.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 5,000 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 66

Thu nhập trung bình hàng năm: 130,890 USD

11. Nghiên cứu viên dịch tễ

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 10.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 400 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 64

Thu nhập trung bình hàng năm: 83,620 USD

10. Chuyên gia tổng hợp thống kê

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 11.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 14,800 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 64

Thu nhập trung bình hàng năm: 97,170 USD

9. Chuyên gia kinh tế học

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 12.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 2900 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 64

Thu nhập trung bình hàng năm: 120,880 USD

8. Kỹ sư công nghệ sinh học và y sinh

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 13.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 1,000 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 63

Thu nhập trung bình hàng năm: 98,340 USD

7. Giáo viên kinh tế học cấp trung học cơ sở

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 14.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 900 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 63

Thu nhập trung bình hàng năm: 123,720 USD

6. Chuyên viên công nghệ thực phẩm

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 15.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 600 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 62

Thu nhập trung bình hàng năm: 80,190 USD

5. Chuyên viên nghiên cứu thủy văn

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 16.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 400 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 62

Thu nhập trung bình hàng năm: 90,150 USD

4. Chuyên viên nghiên cứu vật lý

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 17.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 1,300 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 62

Thu nhập trung bình hàng năm: 137,700 USD

3. Chuyên viên nghiên cứu chuỗi vận hành.

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 18.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 26,100 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 61

Thu nhập trung bình hàng năm: 92,280 USD

2. Kỹ sư nghiên cứu hóa học

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 19.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 1,400 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 61

Thu nhập trung bình hàng năm: 114,820 USD

1. Chuyên gia nghiên cứu chính trị học

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 20.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 400 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 61

Thu nhập trung bình hàng năm: 124,100 USD


Mộc Dương

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn: cafebiz

Previous articleCon gái ông Hồ Hùng Anh muốn chi hơn 1.200 tỷ đồng mua cổ phiếu Techcombank, ngay lập tức vào top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán
Next articleStartup công nghệ giáo dục Educa gọi vốn thành công 2 triệu USD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here