Bạn là Người cho đi hay Người nhận lại?

0
74
Diễn giả cho người xem thấy được rằng ở mọi tổ chức đều có 3 tuýp người: Người cho đi, người nhậnngười trung hòa. Ông phân tích tính cách của từng nhóm người này và chia sẻ cách để xây dựng một nền văn hóa nơi những người cho đi đạt được thành công trong tổ chức của mình. Bài giảng cũng giúp người xem nhìn nhận được mình thuộc tuýp người nào trong 3 tuýp người mà tác giả đưa ra, từ đó có những thay đổi về hành động trong công việc và trong cuộc sống để bản thân mình trở nên tốt hơn.

Nguồn: openedu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here