Home Truyền thông

Truyền thông

Sử dụng Influencer marketing – Thế nào hiệu quả?

Việc sử dụng Influencer (người có sức ảnh hưởng) có thể giúp nhãn hàng tăng độ nhận diện thương hiệu, xây dựng tình yêu và lòng tin từ khách hàng thông qua các Influencer và đặc biệt là thúc đẩy tỷ lệ ROI (tỷ lệ lợi nhuận thu được so với chi phí đầu tư) tăng vượt trội.

Most Read