Chúng ta cần nói về công lý

0
108

Hệ thống pháp luật đối xử với con người dựa trên sự giàu nghèo, dồn ép người da đen một cách gián tiếp, không cho họ có quyền lợi. Bên cạnh đó, quyền con người cũng bị lật ngược lại khi hệ thống tư pháp Mỹ có quyền định đoạt mạng sống của người khác trong khi tỉ lệ phạm nhân bị buộc tội sai là rất cao. Bryan Stevenson đã nói đến quyền con người ở nhiều khía cạnh và tính nhân văn mà xã hội loài người nên hướng đến.

Nguồn: openedu

Previous articleChủ nghĩa dân tộc và toàn cầu hóa
Next articleTại sao một số nước nghèo một số khác giàu?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here