Chuyển đổi số nên bắt đầu từ đâu?

0
54

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đến với hội thảo “Giải phóng năng lực doanh nghiệp để bứt phá trong giai đoạn mới”, sáng ngày 9/4 với nhiều câu hỏi, trong đó câu hỏi lớn nhất là “tôi phải chuyển đổi số thế nào?”.

z2425414260923-fc3ca8a895cf3e1-6443-6583

Các diễn giả tại hội thảo “Giải phóng năng lực doanh nghiệp để bứt phá trong giai đoạn mới”, sáng ngày 9/4

Theo kinh nghiệm tư vấn của một số chuyên gia công nghệ tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng trong kế hoạch chuyển đổi số từ cấp lãnh đạo tới các phòng ban.

Một số doanh nghiệp vẫn còn nghi ngờ rằng vì sao tôi phải chuyển đổi số, tôi có nhất định phải theo phong trào không? Ông Đinh Kiến Quốc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tích hợp hệ thống quản lý quốc tế Gimasys cho hay nếu doanh nghiệp còn lúng túng thì có thể làm thử phép tính để thấy được mình có nên chuyển đổi số hay không.

Đơn cử chi phí từ việc tiếp thị, nếu dùng cách thủ công thì thời gian và tiền bạc sẽ là bao nhiêu, nhưng nếu sử dụng email hay mạng xã hội thì tốn bao nhiêu. Từ đó sẽ có câu trả lời cho câu hỏi chuyển đổi số có lợi ích như thế nào với doanh nghiệp của mình.

Một dự án đầu tư kỹ thuật số cần phải tính trước tỷ suất hoàn vốn (ROI) trước khi thực hiện. Chi phí, lợi ích từ việc chuyển đổi số của mỗi phòng ban đều phải lên kế hoạch trước. Ngay cả các đại gia như Google cũng phải tính toán trước mỗi dự án trước khi thực hiện, ông Quốc cho hay.

Trả lời cho câu hỏi “doanh nghiệp nào thì cần phải chuyển đổi số?” từ một số người tham dự, ông Quốc cho rằng doanh nghiệp phải rà soát lại nhu cầu kinh doanh của mình và hệ thống CNTT sẵn có. Những doanh nghiệp có tệp khách hàng lớn, dịch vụ cung cấp đa dạng, địa bàn hoạt động phủ rộng và cần phân tích dữ liệu lớn thì rất cần chuyển đổi số.

Đơn cử, khi doanh nghiệp cần đưa lên bàn cân doanh số bán hàng cho từng mặt hàng bán lẻ tại từng thời điểm, từng khu vực hay từng nhóm đối tượng khách thì hệ thống phân tích bán hàng sẽ giúp họ làm việc đó. Hệ thống thông tin này giúp họ tìm đến khách hàng tiềm năng chứ không còn thụ động chờ khách hàng như trước. Có thể thấy các doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp vận tải trong nước đã nhận ra khả năng cạnh tranh đến từ việc chuyển đổi số từ sớm và gặt hái từ đó.

Với câu hỏi doanh nghiệp nên lựa chọn ứng dụng CNTT như thế nào, ông Quốc cho rằng họ cần cân nhắc giữa chi phí đầu tư và lợi ích mang lại. Mỗi doanh nghiệp cần có một cơ sở hạ tầng CNTT khác nhau. DNNVV có thể cân nhắc việc hợp tác với đối tác hoặc chọn đầu tư vào chuyển đổi số bằng cách tính chi phí chuyển đổi theo hoạt động từng năm OPEX để giảm chi phí.

Đối với các phòng ban hỗ trợ cho các phòng trực tiếp bán hàng, doanh nghiệp cần rà soát xem chất lượng hoạt động của họ. Nếu các phòng ban khác đánh giá chất lượng của họ chưa tốt thì cần phải thay đổi. Từ đó, lên kế hoạch chuyển đổi số để chất lượng dịch vụ của họ thay đổi theo hướng tốt lên, giúp các bộ phận trực tiếp bán hàng nhiều hơn.

Một chuyên gia, đối tác phát triển của Google Cloud tại khu vực Đông Nam Á, cho rằng doanh nghiệp cần thực hiện một số bước trước khi chuyển đổi số, phải rà soát lại dữ liệu khách hàng đang có trong tay được quản lý như thế nào. Họ cũng phải tìm hiểu phòng bán hàng và marketing cần gì để có kế hoạch tối ưu hóa bán hàng. Khi phòng bán hàng chuyển đổi số thành công sẽ làm động lực cho các phòng ban khác thấy được lợi ích từ việc áp dụng công nghệ.

Bên cạnh những khó khăn ban đầu, những khó khăn trong nội bộ cũng đang làm việc chuyển đổi số mang lại. Trên thực tế, rào cản lớn nhất khi chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt là tương tác giữa các phòng ban.

Các phòng ban trong doanh nghiệp không cùng hợp tác làm việc thì nhiều kế hoạch chuyển đổi số đã được ban giám đốc duyệt nhưng đến tay những người thực thi thì bị tắc lại. Phòng pháp lý hay phòng tài chính là một trong những ví dụ điển hình của cách làm việc cứng nhắc. Trong những trường hợp như vậy, lãnh đạo của công ty phải quyết tâm thì mới chuyển đổi số được.

Các phòng ban nên thay đổi tâm thế và trở thành nơi mang lại lợi nhuận. Phòng IT cũng phải thay đổi suy nghĩ về mình như một trung tâm mang lại lợi nhuận (profit center) chứ không còn là một phòng ban mang chức năng tiết kiệm chi phí như trước kia. Họ phải chứng minh cho ban giám đốc thấy kế hoạch chuyển đổi số của mình sẽ đem lại lợi nhuận như thế nào.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đến với hội thảo “Giải phóng năng lực doanh nghiệp để bứt phá trong giai đoạn mới”, sáng ngày 9/4 với nhiều câu hỏi, trong đó câu hỏi lớn nhất là “tôi phải chuyển đổi số thế nào?”.

z2425414260923-fc3ca8a895cf3e1-6443-6583

Các diễn giả tại hội thảo “Giải phóng năng lực doanh nghiệp để bứt phá trong giai đoạn mới”, sáng ngày 9/4

Theo kinh nghiệm tư vấn của một số chuyên gia công nghệ tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng trong kế hoạch chuyển đổi số từ cấp lãnh đạo tới các phòng ban.

Một số doanh nghiệp vẫn còn nghi ngờ rằng vì sao tôi phải chuyển đổi số, tôi có nhất định phải theo phong trào không? Ông Đinh Kiến Quốc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tích hợp hệ thống quản lý quốc tế Gimasys cho hay nếu doanh nghiệp còn lúng túng thì có thể làm thử phép tính để thấy được mình có nên chuyển đổi số hay không.

Đơn cử chi phí từ việc tiếp thị, nếu dùng cách thủ công thì thời gian và tiền bạc sẽ là bao nhiêu, nhưng nếu sử dụng email hay mạng xã hội thì tốn bao nhiêu. Từ đó sẽ có câu trả lời cho câu hỏi chuyển đổi số có lợi ích như thế nào với doanh nghiệp của mình.

Một dự án đầu tư kỹ thuật số cần phải tính trước tỷ suất hoàn vốn (ROI) trước khi thực hiện. Chi phí, lợi ích từ việc chuyển đổi số của mỗi phòng ban đều phải lên kế hoạch trước. Ngay cả các đại gia như Google cũng phải tính toán trước mỗi dự án trước khi thực hiện, ông Quốc cho hay.

Trả lời cho câu hỏi “doanh nghiệp nào thì cần phải chuyển đổi số?” từ một số người tham dự, ông Quốc cho rằng doanh nghiệp phải rà soát lại nhu cầu kinh doanh của mình và hệ thống CNTT sẵn có. Những doanh nghiệp có tệp khách hàng lớn, dịch vụ cung cấp đa dạng, địa bàn hoạt động phủ rộng và cần phân tích dữ liệu lớn thì rất cần chuyển đổi số.

Đơn cử, khi doanh nghiệp cần đưa lên bàn cân doanh số bán hàng cho từng mặt hàng bán lẻ tại từng thời điểm, từng khu vực hay từng nhóm đối tượng khách thì hệ thống phân tích bán hàng sẽ giúp họ làm việc đó. Hệ thống thông tin này giúp họ tìm đến khách hàng tiềm năng chứ không còn thụ động chờ khách hàng như trước. Có thể thấy các doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp vận tải trong nước đã nhận ra khả năng cạnh tranh đến từ việc chuyển đổi số từ sớm và gặt hái từ đó.

Với câu hỏi doanh nghiệp nên lựa chọn ứng dụng CNTT như thế nào, ông Quốc cho rằng họ cần cân nhắc giữa chi phí đầu tư và lợi ích mang lại. Mỗi doanh nghiệp cần có một cơ sở hạ tầng CNTT khác nhau. DNNVV có thể cân nhắc việc hợp tác với đối tác hoặc chọn đầu tư vào chuyển đổi số bằng cách tính chi phí chuyển đổi theo hoạt động từng năm OPEX để giảm chi phí.

Đối với các phòng ban hỗ trợ cho các phòng trực tiếp bán hàng, doanh nghiệp cần rà soát xem chất lượng hoạt động của họ. Nếu các phòng ban khác đánh giá chất lượng của họ chưa tốt thì cần phải thay đổi. Từ đó, lên kế hoạch chuyển đổi số để chất lượng dịch vụ của họ thay đổi theo hướng tốt lên, giúp các bộ phận trực tiếp bán hàng nhiều hơn.

Một chuyên gia, đối tác phát triển của Google Cloud tại khu vực Đông Nam Á, cho rằng doanh nghiệp cần thực hiện một số bước trước khi chuyển đổi số, phải rà soát lại dữ liệu khách hàng đang có trong tay được quản lý như thế nào. Họ cũng phải tìm hiểu phòng bán hàng và marketing cần gì để có kế hoạch tối ưu hóa bán hàng. Khi phòng bán hàng chuyển đổi số thành công sẽ làm động lực cho các phòng ban khác thấy được lợi ích từ việc áp dụng công nghệ.

Bên cạnh những khó khăn ban đầu, những khó khăn trong nội bộ cũng đang làm việc chuyển đổi số mang lại. Trên thực tế, rào cản lớn nhất khi chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt là tương tác giữa các phòng ban.

Các phòng ban trong doanh nghiệp không cùng hợp tác làm việc thì nhiều kế hoạch chuyển đổi số đã được ban giám đốc duyệt nhưng đến tay những người thực thi thì bị tắc lại. Phòng pháp lý hay phòng tài chính là một trong những ví dụ điển hình của cách làm việc cứng nhắc. Trong những trường hợp như vậy, lãnh đạo của công ty phải quyết tâm thì mới chuyển đổi số được.

Các phòng ban nên thay đổi tâm thế và trở thành nơi mang lại lợi nhuận. Phòng IT cũng phải thay đổi suy nghĩ về mình như một trung tâm mang lại lợi nhuận (profit center) chứ không còn là một phòng ban mang chức năng tiết kiệm chi phí như trước kia. Họ phải chứng minh cho ban giám đốc thấy kế hoạch chuyển đổi số của mình sẽ đem lại lợi nhuận như thế nào.

Nguồn: Doanh nhan sai gon

Previous articleAmazon ra mắt chương trình hỗ trợ startup giáo dục Việt
Next articleNếu quy tắc xã giao có ngàn điều, KHOẢNG CÁCH là thứ đầu tiên nên học

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here