Home Phát triển bản thân Cuộc cách mạng công nghiệp

Cuộc cách mạng công nghiệp

 
Thông qua một video ngắn, nhóm Crash Course đã giới thiệu cho người xem một bức tranh tổng thể về Cách mạng công nghiệp: từ những yếu tố đầu tiên tạo nên cuộc Cách mạng này tại Anh và Mỹ, những tác động của nó đến toàn bộ hệ thống xã hội và môi trường ngày nay.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=FCpqN7GmLYk

Nguồn: openedu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments