Diễn đàn công nghệ FPT Techday 2020 chính thức khởi động

0
122

“Next normal” trong một thế giới bất định và vai trò kiến tạo của chuyển đổi số

Cách mạng công nghiệp 4.0 và Covid-19 đang tạo áp lực kép đẩy tất cả các doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu đứng trước 5 vấn đề mang tính sống còn là đổi mới sáng tạo chuyển đổi tổ chức, tăng trưởng doanh thu, bảo vệ người lao động, duy trì nguồn vốn lưu động và giảm gián đoạn chuỗi cung ứng. 

Trong đó, đổi mới sáng tạo chuyển đổi tổ chức theo hướng tinh gọn, linh hoạt hơn dựa trên sự hợp lực giữa sức mạnh của công nghệ và tư duy định hướng của con người được đánh giá sẽ là hướng đi của tương lai giúp thúc đẩy nhiều ý tưởng mới, từ đó tạo ra đòn bẩy thay đổi toàn diện cách doanh nghiệp vận hành. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số với rất nhiều những biến số bất định, tính linh hoạt và dễ thích ứng là công thức để doanh nghiệp chủ động kiến tạo nên những trạng thái bình thường mới tiếp theo, đi trước đón đầu thay đổi, tạo ra những giá trị đột phá và thịnh vượng dài hạn.  

Theo khảo sát của hãng tư vấn doanh nghiệp Accenture, các doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số có thể tạo nguồn doanh thu cao hơn 26%, tăng trưởng nhanh hơn 1,5% so với mức trung bình thị trường. Còn theo báo cáo của Công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG), các doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ số đang phục hồi nhanh hơn sau cuộc khủng hoảng Covid-19. Cụ thể là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mỗi năm của những doanh nghiệp dẫn đầu về kỹ thuật số cao hơn 1,8 lần so với những doanh nghiệp tụt hậu.

Tương tự, kết quả hoạt động về các chỉ số chính như hiệu quả chi phí, chất lượng sản phẩm, sự hài lòng của khách hàng, thời gian tiếp cận thị trường​ cao hơn gấp 2 lần. Báo cáo của BCG cũng khẳng định ứng dụng công nghệ số trong xây dựng kế hoạch chiến lược là chìa khóa tạo lợi thế cạnh tranh​ cho các doanh nghiệp trong bình thường mới. 

Câu hỏi đặt ra ngay lúc này không còn là có hay không việc áp dụng chuyển đổi số, mà là xu hướng nào sẽ là yếu tố sống còn thúc đẩy tốc độ và hiệu quả của hành trình chuyển đổi cho doanh nghiệp, tổ chức và quốc gia?

2-1474-1604895470.png
 

FPT Techday 2020 và bài toán khai phá sức mạnh hợp lực giữa con người và công nghệ 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển và đạt đến một mức độ hoàn thiện nhất định để xử lý rất nhiều tác vụ phức tạp như hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý, dịch thuật, cung cấp các dịch vụ tự động. Và trên hết, AI vẫn đang tiếp tục phát triển, cải tiến theo xu hướng “mở” và tương hỗ với con người hiệu quả và thông minh hơn. Sự phối hợp giữa con người và AI đã và đang mở ra một kỷ nguyên mới khi AI được hỗ trợ, đào tạo, huấn luyện bởi con người và ngược lại con người được giải phóng khỏi các tác vụ giá trị thấp để tự do sáng tạo và phối hợp thông minh với AI. Còn đối với các doanh nghiệp, việc hội tụ thông minh giữa con người và AI giúp tái định hình những quy trình, tác vụ truyền thống một cách hiệu quả, từ đó gia tăng khả năng thay đổi, thích ứng linh hoạt, tạo nên những giá trị mới và kiến tạo nên các trạng thái bình thường mới. 

Các chuyên gia dự đoán sự liên minh giữa con người và AI đã và đang khai phóng nên rất nhiều khả năng mới và sẽ là xu hướng chủ đạo của tương lai trong hành trình chuyển đổi số. Đây cũng là chủ đề của FPT Techday 2020 – Hợp lực khai phá hiệu suất. 

Với mong muốn mang đến cho người tham dự những góc nhìn đột phá và tiên phong về cách thức công nghệ có thể thay đổi, kiến tạo hỗ trợ và giúp con người khai mở những tiềm năng vốn có, sự kiện FPT Techday 2020 đã chính thức khởi động với chủ đề: “Hợp lực khai phá hiệu suất”. Cùng sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, câu chuyện kiến tạo bình thường mới thông qua hợp lực đa chiều giữa con người và công nghệ sẽ được bàn luận, khai thác và trình bày chi tiết, thực tiễn và hữu ích. Từ đó, người tham gia có thể nắm bắt cách hợp lực thông minh có thể tạo ra những giá trị đột phá, tăng hiệu suất lao động, giảm hao phí, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng. 

FPT Techday 2020 được diễn ra trên cả hai nền tảng bao gồm: sự kiện trực tuyến (online) và không gian thực tế (offline) vào ngày 19/11/2020. Đăng ký tham dự ngay tại đây. 

“Next normal” trong một thế giới bất định và vai trò kiến tạo của chuyển đổi số

Cách mạng công nghiệp 4.0 và Covid-19 đang tạo áp lực kép đẩy tất cả các doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu đứng trước 5 vấn đề mang tính sống còn là đổi mới sáng tạo chuyển đổi tổ chức, tăng trưởng doanh thu, bảo vệ người lao động, duy trì nguồn vốn lưu động và giảm gián đoạn chuỗi cung ứng. 

Trong đó, đổi mới sáng tạo chuyển đổi tổ chức theo hướng tinh gọn, linh hoạt hơn dựa trên sự hợp lực giữa sức mạnh của công nghệ và tư duy định hướng của con người được đánh giá sẽ là hướng đi của tương lai giúp thúc đẩy nhiều ý tưởng mới, từ đó tạo ra đòn bẩy thay đổi toàn diện cách doanh nghiệp vận hành. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số với rất nhiều những biến số bất định, tính linh hoạt và dễ thích ứng là công thức để doanh nghiệp chủ động kiến tạo nên những trạng thái bình thường mới tiếp theo, đi trước đón đầu thay đổi, tạo ra những giá trị đột phá và thịnh vượng dài hạn.  

Theo khảo sát của hãng tư vấn doanh nghiệp Accenture, các doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số có thể tạo nguồn doanh thu cao hơn 26%, tăng trưởng nhanh hơn 1,5% so với mức trung bình thị trường. Còn theo báo cáo của Công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG), các doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ số đang phục hồi nhanh hơn sau cuộc khủng hoảng Covid-19. Cụ thể là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mỗi năm của những doanh nghiệp dẫn đầu về kỹ thuật số cao hơn 1,8 lần so với những doanh nghiệp tụt hậu.

Tương tự, kết quả hoạt động về các chỉ số chính như hiệu quả chi phí, chất lượng sản phẩm, sự hài lòng của khách hàng, thời gian tiếp cận thị trường​ cao hơn gấp 2 lần. Báo cáo của BCG cũng khẳng định ứng dụng công nghệ số trong xây dựng kế hoạch chiến lược là chìa khóa tạo lợi thế cạnh tranh​ cho các doanh nghiệp trong bình thường mới. 

Câu hỏi đặt ra ngay lúc này không còn là có hay không việc áp dụng chuyển đổi số, mà là xu hướng nào sẽ là yếu tố sống còn thúc đẩy tốc độ và hiệu quả của hành trình chuyển đổi cho doanh nghiệp, tổ chức và quốc gia?

2-1474-1604895470.png
 

FPT Techday 2020 và bài toán khai phá sức mạnh hợp lực giữa con người và công nghệ 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển và đạt đến một mức độ hoàn thiện nhất định để xử lý rất nhiều tác vụ phức tạp như hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý, dịch thuật, cung cấp các dịch vụ tự động. Và trên hết, AI vẫn đang tiếp tục phát triển, cải tiến theo xu hướng “mở” và tương hỗ với con người hiệu quả và thông minh hơn. Sự phối hợp giữa con người và AI đã và đang mở ra một kỷ nguyên mới khi AI được hỗ trợ, đào tạo, huấn luyện bởi con người và ngược lại con người được giải phóng khỏi các tác vụ giá trị thấp để tự do sáng tạo và phối hợp thông minh với AI. Còn đối với các doanh nghiệp, việc hội tụ thông minh giữa con người và AI giúp tái định hình những quy trình, tác vụ truyền thống một cách hiệu quả, từ đó gia tăng khả năng thay đổi, thích ứng linh hoạt, tạo nên những giá trị mới và kiến tạo nên các trạng thái bình thường mới. 

Các chuyên gia dự đoán sự liên minh giữa con người và AI đã và đang khai phóng nên rất nhiều khả năng mới và sẽ là xu hướng chủ đạo của tương lai trong hành trình chuyển đổi số. Đây cũng là chủ đề của FPT Techday 2020 – Hợp lực khai phá hiệu suất. 

Với mong muốn mang đến cho người tham dự những góc nhìn đột phá và tiên phong về cách thức công nghệ có thể thay đổi, kiến tạo hỗ trợ và giúp con người khai mở những tiềm năng vốn có, sự kiện FPT Techday 2020 đã chính thức khởi động với chủ đề: “Hợp lực khai phá hiệu suất”. Cùng sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, câu chuyện kiến tạo bình thường mới thông qua hợp lực đa chiều giữa con người và công nghệ sẽ được bàn luận, khai thác và trình bày chi tiết, thực tiễn và hữu ích. Từ đó, người tham gia có thể nắm bắt cách hợp lực thông minh có thể tạo ra những giá trị đột phá, tăng hiệu suất lao động, giảm hao phí, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng. 

FPT Techday 2020 được diễn ra trên cả hai nền tảng bao gồm: sự kiện trực tuyến (online) và không gian thực tế (offline) vào ngày 19/11/2020. Đăng ký tham dự ngay tại đây. 

Nguồn: Doanh nhan sai gon

Previous articleCách mạng thông tin, các chủ thể phi quốc gia và sự phân tán quyền lực
Next articleTân GĐ điều hành Grab Việt Nam: Grab đã bước qua giai đoạn “đánh nhau với đối thủ”, hướng tới trách nhiệm lớn hơn cùng xây dựng thị trường

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here