Giới thiệu

Quản Trị – Khởi Nghiệp” là blog dành cho các doanh chủ, doanh nhân, nhà quản trị, quản lý, Startups Founders, các bạn đang chuẩn bị Startup nhằm trao đổi thảo luận chia sẻ và nhận chia sẻ những kinh nghiệm kiến thức, trải nghiệm về quản trị và khởi nghiệp để nâng cao năng lực cá nhân và năng suất của tổ chức.
Với tinh thần hoạt động vì cộng đồng ứng dụng QTvKN tập hợp những bài viết của các tác giả uy tín chia sẻ cho cộng đồng trên mạng về quản trị và khởi nghiệp.
Rất mong nhận được góp ý và hỗ trợ từ các anh chị để ứng dụng hoàn thiện và phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập và trao đổi của cộng đồng.
Thay mặt nhóm phát triển QTvKN App