Herbalife Việt Nam vào Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2020

0
137

Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và có những đóng góp tích cực cho cuộc sống của cộng đồng, cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Kết quả này được đánh giá dựa trên Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững do VCCI phát triển và cập nhật hằng năm bởi các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như kinh tế tài chính, môi trường và cộng đồng. Bộ chỉ số CSI còn được xem là công cụ hiệu quả để đánh giá năng lực, quản lý cơ cấu cũng như cải thiện khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Được tổ chức định kỳ hằng năm kể từ năm 2016, giải thưởng Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam được sáng lập bởi Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) trực thuộc VCCI. Năm nay, số lượng doanh nghiệp tham gia bình chọn đạt con số 500 doanh nghiệp.

Ông Vũ Văn Thắng – Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết, được vinh danh là công ty bền vững trong nhiều năm liên tiếp khẳng định Herbalife đang thực hiện đúng hành trình xây dựng một doanh nghiệp lâu dài và bền vững tại Việt Nam.

Là một công ty dinh dưỡng với mong muốn thay đổi cuộc sống của nhiều người thông qua các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và những thành viên độc lập tận tâm, Herbalife sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tất cả các bên liên quan để khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng, giúp người tiêu dùng và khách hàng đạt được những kết quả sức khỏe tối ưu một cách bền vững.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và có những đóng góp tích cực cho cuộc sống của cộng đồng, cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Kết quả này được đánh giá dựa trên Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững do VCCI phát triển và cập nhật hằng năm bởi các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như kinh tế tài chính, môi trường và cộng đồng. Bộ chỉ số CSI còn được xem là công cụ hiệu quả để đánh giá năng lực, quản lý cơ cấu cũng như cải thiện khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Được tổ chức định kỳ hằng năm kể từ năm 2016, giải thưởng Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam được sáng lập bởi Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) trực thuộc VCCI. Năm nay, số lượng doanh nghiệp tham gia bình chọn đạt con số 500 doanh nghiệp.

Ông Vũ Văn Thắng – Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết, được vinh danh là công ty bền vững trong nhiều năm liên tiếp khẳng định Herbalife đang thực hiện đúng hành trình xây dựng một doanh nghiệp lâu dài và bền vững tại Việt Nam.

Là một công ty dinh dưỡng với mong muốn thay đổi cuộc sống của nhiều người thông qua các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và những thành viên độc lập tận tâm, Herbalife sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tất cả các bên liên quan để khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng, giúp người tiêu dùng và khách hàng đạt được những kết quả sức khỏe tối ưu một cách bền vững.

Nguồn: Doanh nhan sai gon

Previous articleVietnam: one of three strategic markets of Japfa
Next articleQuân tử hay tiểu nhân, chỉ cần nhìn 3 điểm sẽ rõ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here