JEAN PAUL SARTRE VÀ SỰ LỰA CHỌN HIỆN SINH

0
85

Jean Paul Sartre và sự lựa chọn hiện sinh là một video giới thiệu, khái quát về tư tưởng của J. Sartre (1905 – 1980) – một trong những triết gia đưa Chủ nghĩa hiện sinh phát triển vượt bậc. Con người phải đối mặt với những lựa chọn và với con người. “Tồn tại có trước bản chất”, ông đã nêu lên nhận định ấy trong tác phẩm Thuyết hiện sinh như một thuyết nhân bản (1945, Existentialism is a Humanism) và trở thành nguyên lý, nền tảng chính của Chủ nghĩa hiện sinh

Chủ nghĩa hiện sinh (học thuyết hiện sinh) có lịch sử ra đời từ thế kỷ 19 và phát triển mạnh mẽ ở giữa thế kỷ 2020. Kierkegaard được xem là “ông tổ” hay triết gia hiện sinh đầu tiên. Sau đó, những cái tên như F. Dostoyevsky, J. Sartre, F. Nietzsche…, bằng khả nhân tư duy và nhận thức sâu sắc, đã xây dựng một hệ thống lý thuyết vững chắc cho chủ nghĩa triết học đặc biệt này.

Nguồn: openedu

Previous articleLƯỠNG HÀ
Next articleCÁC THƯỚC ĐO CỦA VĂN HÓA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here