Khai giảng lớp học đầu tiên của Khoa luật học thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam

0
76

Theo Thượng toạ, Tiến sĩ Thích Giác Dũng, Trưởng Khoa Luật học Phật giáo, Tu viện trưởng Tu viện Vĩnh Nghiêm, Khoa Luật học Phật giáo không những chỉ cung cấp cho Tăng Ni sinh kiến thức về giới luật mà quan trọng hơn, còn hướng dẫn Tăng Ni tu tập, giữ gìn giới luật tinh nghiệm để làm mô phạm trong rừng Thiền, trở thành những vị đống lương của Giáo hội sau này.

Để tạo điều kiện cho Tăng Ni sinh tu học và hành trì giới luật, Học viện Phật giáo Việt Nam đã chọn Tu viện Vĩnh Nghiệm làm nơi nội trú và tu tập của Tăng sinh, chọn chùa Thanh Tâm làm nơi nội trú và tu tập cho Ni sinh của khoa Luật học Phật giáo.

Hiện nay, có 32 Tăng Ni sinh đăng ký theo khoa này. Trong đó, có 22 Tăng sinh và 10 Ni sinh. Cũng như các khoa khác của Học viện, sinh viên khoa Luật sẽ học và hoàn thành 135 tín chỉ trong thời gian khoảng 3 năm để được tốt nghiệp. Trong số, 135 tín chỉ được phân chia cụ thể gồm, Liên ngành tổng quát chiếm 18 tín chỉ; Cơ sở Phật học: 24 tín chỉ; Cổ ngữ 12 tín chỉ  và sinh ngữ 12 tín chỉ, tổng cộng 24 tín chỉ; Chuyên ngành Luật pháp: 15 tín chỉ; Chuyên ngành Luật Phật giáo: 54 tín chỉ.

Khoa Luật học Phật giáo được thành lập vào tháng 4/2020. Ngoài những môn Phật học căn bản và giới luật Phật giáo, sinh viên còn học năm môn học thuộc luật pháp của xã hội như Luật Hiến pháp, Tín ngưỡng tôn giáo, Dân sự, Đất đai, Dân sự. Không những chỉ có pháp học mà Tăng Ni sinh khoa Luật còn được hướng dẫn một cách kỹ càng về pháp hành để trở thành những vị Giới sư, Luật sư, duy trì mạng mạch của Phật pháp sau này.

Sau khi tốt nghiệp, tùy theo trình độ và tâm nguyện của sinh viên, Khoa sẽ tạo điều kiện cho các Tăng Ni sinh tiếp tục học lên cao nữa với chương trình thạc sĩ, tiến sĩ, tại các trường đại học trong nước cũng như nước ngoài.

Theo Thượng toạ, Tiến sĩ Thích Giác Dũng, Trưởng Khoa Luật học Phật giáo, Tu viện trưởng Tu viện Vĩnh Nghiêm, Khoa Luật học Phật giáo không những chỉ cung cấp cho Tăng Ni sinh kiến thức về giới luật mà quan trọng hơn, còn hướng dẫn Tăng Ni tu tập, giữ gìn giới luật tinh nghiệm để làm mô phạm trong rừng Thiền, trở thành những vị đống lương của Giáo hội sau này.

Để tạo điều kiện cho Tăng Ni sinh tu học và hành trì giới luật, Học viện Phật giáo Việt Nam đã chọn Tu viện Vĩnh Nghiệm làm nơi nội trú và tu tập của Tăng sinh, chọn chùa Thanh Tâm làm nơi nội trú và tu tập cho Ni sinh của khoa Luật học Phật giáo.

Hiện nay, có 32 Tăng Ni sinh đăng ký theo khoa này. Trong đó, có 22 Tăng sinh và 10 Ni sinh. Cũng như các khoa khác của Học viện, sinh viên khoa Luật sẽ học và hoàn thành 135 tín chỉ trong thời gian khoảng 3 năm để được tốt nghiệp. Trong số, 135 tín chỉ được phân chia cụ thể gồm, Liên ngành tổng quát chiếm 18 tín chỉ; Cơ sở Phật học: 24 tín chỉ; Cổ ngữ 12 tín chỉ  và sinh ngữ 12 tín chỉ, tổng cộng 24 tín chỉ; Chuyên ngành Luật pháp: 15 tín chỉ; Chuyên ngành Luật Phật giáo: 54 tín chỉ.

Khoa Luật học Phật giáo được thành lập vào tháng 4/2020. Ngoài những môn Phật học căn bản và giới luật Phật giáo, sinh viên còn học năm môn học thuộc luật pháp của xã hội như Luật Hiến pháp, Tín ngưỡng tôn giáo, Dân sự, Đất đai, Dân sự. Không những chỉ có pháp học mà Tăng Ni sinh khoa Luật còn được hướng dẫn một cách kỹ càng về pháp hành để trở thành những vị Giới sư, Luật sư, duy trì mạng mạch của Phật pháp sau này.

Sau khi tốt nghiệp, tùy theo trình độ và tâm nguyện của sinh viên, Khoa sẽ tạo điều kiện cho các Tăng Ni sinh tiếp tục học lên cao nữa với chương trình thạc sĩ, tiến sĩ, tại các trường đại học trong nước cũng như nước ngoài.

Nguồn: Doanh nhan sai gon

Previous articleHaiphong proposes constructing second international airport
Next article‘Công chúa Disney’ gốc Việt gợi cảm, hút mắt trong trang phục của Công Trí

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here