Home Phát triển bản thân NGHỆ THUẬT VÀ SỰ THẤU CẢM

NGHỆ THUẬT VÀ SỰ THẤU CẢM

Tên gốc(tiếng nước ngoài): Art and Empathy

Bài giảng chia sẻ ý nghĩa giữa nghệ thuật và sự thấu cảm, qua đó phân tích mối liên hệ giữa nghệ thuật và sự thấu cảm. Bằng cách nào và thông qua những góc cạnh nào mà những tác phẩm nghệ thuật lại có thể khơi gợi nơi người xem sự thấu cảm với nhân vật trong tác phẩm. Nghệ thuật mang đến cho con người ta thế giới của rất nhiều những con người khác nhau mà sự khác biệt đó đóng vai trò như một tấm gương mà mỗi người tự soi rọi và tự vấn chính mình. Khi xem một tác phẩm nghệ thuật, con người ta như đang sống cùng với nhân vật, vui niềm vui của họ, buồn nỗi buồn của họ và cũng thấu cảm được những cung bậc cảm xúc, tâm tư tình cảm của họ. Nghệ thuật mang trong mình một sứ mệnh cao cả, đó là sự mệnh gắn kết những trái tim.

 

Nguồn: openedu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments