Người con rể bí ẩn của Tôn Quyền là ai?

0
74

Suốt thời phong kiến, nữ tử trong hoàng tộc thường được xem là công cụ kết thân, phục vụ cho những toan tính an nội hay nhương ngoại của các vị cha anh cầm quyền. Và đương nhiên, những cô gái sinh ra với dòng máu hoàng tộc của các triều đại thời Tam Quốc cũng không ngoại lệ.
Như một thường thức, Giang Đông sản sinh lắm gái đẹp, dù ông bố của những cô gái này không biết là sửu nam hay mỹ nam. Và với hộ khẩu Giang Đông “gốc”, những cô con gái, cháu gái của gia đình Tôn Phá Lỗ đôi khi còn được ca ngợi về mỹ mạo hơn cả Tào hậu Tiết và họ được cha, anh mình “sử dụng” với lợi ích tối đa nhất có thể.
Tôn Kiên đem em gái gả cho hào tộc quận Ngô là Từ Chân, gả con gái cho hào tộc Khúc A là Hoằng Tư. Con gái trưởng của Tôn Sách bị Tôn Quyền đem gả cho con trai Cố Ung là Cố Thiệu. Thiệu chết sớm, lại đem gả cho con trai Chu Trị là Chu Kỷ. Con gái thứ của Sách gả cho con cháu gia tộc có thâm thù đại hận là Lục Tốn.
Đương nhiên, bốn cô con gái của Tôn Quyền cũng không ngoại lệ. Trong đó, nổi tiếng nhất là hai con gái của Bộ phu nhân Luyện Sư là Đại Hổ-Tiểu Hổ (Lỗ Dục, Lỗ Ban).
– Tôn Lỗ Ban trước gả cho con trưởng của Chu Du là Chu Tuần. Tuần chết, gả cho kiện tướng Toàn Tông.
– Thứ nữ gả cho Lưu Toản, nhưng mất sớm.
– Tôn Lỗ Dục gả cho trọng thần Chu Cứ, đồng tộc với danh tướng Chu Hoàn. Bởi Nam Lỗ đảng tranh, Cứ bị giết. Quyền đem Lỗ Dục gả cho Lưu Toản.
– Con gái út gả cho đại thần Đằng Dận, là con cháu của mưu sĩ Đằng Đam, Đằng Trụ thời Lưu Do.
Và ở trên, chúng ta phát hiện ra rằng, có một cái tên lặp lại. Đó chính là LƯU TOẢN.

Vậy, Lưu Toản là ai?

Lưu Toản không rõ xuất thân, lấy con gái thứ của Tôn Quyền làm vợ, nhưng vợ mất sớm. Năm 235, cùng Đường Tư làm phó tướng của Lã Đại đánh dẹp loạn dân Lưu Lăng. Năm 250, thừa tướng Chu Cứ bị ban chết, vợ Cứ là Tôn Lỗ Dục, bị Quyền đem gả cho Lưu Toản.
Năm 255, Tôn Nghi, Trương Di, Lâm Tuân mưu đồ ám sát quyền thần Tôn Tuấn. Việc bại lộ, Tôn Nghi tự sát, chị của Tôn Lỗ Dục là Tôn Lỗ Ban vu cáo Lỗ Dục tham dự, khiến Lỗ Dục bị xử tử. Nhưng bất ngờ thay, Lưu Toản không hề gặp vấn đề gì, mà năm 256 còn giữ chức Xa kỵ tướng quân.
Năm 256, Lưu Toản cùng Lã Cứ, Văn Khâm, Chu Dị, Đường Tư dẫn quân bắc phạt. Đúng lúc Tôn Tuấn chết, em trai của Tuấn là Tôn Lâm nắm quyền, lo sợ có người không phục, bèn hạ lệnh rút quân. Và tướng quân Lã Cứ (con của Lã Phạm)đã lạy ông tôi ở bụi này khi khước từ lệnh hồi kinh. Và thế là Tôn Lâm xin chiếu lệnh sai Lưu Toản đánh giết Cứ.
Năm 263, Thục Hán diệt vong. Lục Khải khi ấy đề nghị hai nước Ngô-Ngụy từ nay chung sống hòa bình, nhưng bị Lưu Toản kịch liệt phản đối. Toản còn đề nghị với vua mới là Tôn Hạo phái gián điệp sang đất Ngụy tiến hành phá hoại. Và đó là lần cuối Lưu Toản xuất hiện trong sử.

Như những dòng trên, có thể thấy, Lưu Toản có khả năng sở hữu một bối cảnh nào đó khá lớn, với rất nhiều dấu “?”
Lưu Toản là ai mà có thể cưới hai con gái Tôn Quyền?
Vì sao Tôn Tuấn chỉ dám giết vợ chứ không dám động đến Lưu Toản, thậm chí có khả năng còn thăng quan (?)?
Vì sao Tôn Tuấn, Tôn Lâm sẵn sàng ra tay với nhiều đại thần, nhưng riêng Lưu Toản vẫn đứng vững.
Mặt khác, Lưu Toản trong sự kiện 256 hành động rất kỳ lạ, một mặt nghe theo Tôn Tuấn, Tôn Lâm, nhưng muốn giết Lã Cứ thì chỉ cần có chiếu chỉ là nghe theo, không hề do dự.
Mặt khác, qua việc Lưu Toản đập tan ảo tưởng hòa bình của Lục Khải, có thể thấy Lưu Toản là người có trí có mưu, có cái nhìn đại cục, khá hiếm thấy thời Tam Quốc.

Tóm lại, Lưu Toản “là ai”? Hay nói cách khác, “đồng chí này là con đồng chí nào?”

Tác giả: Hiếu Vũ

Nguồn: vietnambusinessinsider.vn

Previous articleQuan Vũ là người trời?
Next articleTam Quốc: Nhà Hán suy vong như thế nào? (Phần cuối)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here