Nhân rộng mô hình HTX gắn với chuỗi thu mua, phân phối sản phẩm

0
112

Theo hợp tác này, hai bên sẽ hỗ trợ để xây dựng các mô hình HTX phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở có hành lang pháp lý cập nhật vững chắc, phương thức vận hành linh hoạt, phù hợp xu hướng hội nhập. 

Cụ thể, sẽ nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương những thay đổi trong luật, chính sách, hướng dẫn để phù hợp với sự phát triển của HTX trên cả nước. Phối hợp khai thác, phát triển điểm bán mới theo mô hình kinh doanh của Saigon Co.op tại các tỉnh, thành phố nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, kinh tế tập thể. Saigon Co.op và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng nghiên cứu, xây dựng các mô hình HTX gắn với chuỗi thu mua và phân phối sản phẩm, phối hợp xây dựng tiêu chuẩn đầu ra cho sản phẩm, chương trình tiêu thụ định kỳ, xuyên suốt để tận dụng nguồn lực của hai bên cũng như nguồn lực của địa phương. Tổ chức các hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của các HTX đủ tiêu chuẩn tại hệ thống bán lẻ hiện đại của Saigon Co.op.

Coop-2-5740-1608519357.jpg

Các đại biểu tham quan Co.opmart tại Hà Nội

Cùng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, tuần lễ sản phẩm của các HTX. Nghiên cứu, xây dựng các mô hình HTX mới như HTX sinh viên, HTX việc làm, HTX tiêu dùng… Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý của các HTX. Và hợp tác thực hiện các đề tài, đề án, dự án phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của mô hình HTX Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. 

Theo hợp tác này, hai bên sẽ hỗ trợ để xây dựng các mô hình HTX phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở có hành lang pháp lý cập nhật vững chắc, phương thức vận hành linh hoạt, phù hợp xu hướng hội nhập. 

Cụ thể, sẽ nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương những thay đổi trong luật, chính sách, hướng dẫn để phù hợp với sự phát triển của HTX trên cả nước. Phối hợp khai thác, phát triển điểm bán mới theo mô hình kinh doanh của Saigon Co.op tại các tỉnh, thành phố nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, kinh tế tập thể. Saigon Co.op và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng nghiên cứu, xây dựng các mô hình HTX gắn với chuỗi thu mua và phân phối sản phẩm, phối hợp xây dựng tiêu chuẩn đầu ra cho sản phẩm, chương trình tiêu thụ định kỳ, xuyên suốt để tận dụng nguồn lực của hai bên cũng như nguồn lực của địa phương. Tổ chức các hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của các HTX đủ tiêu chuẩn tại hệ thống bán lẻ hiện đại của Saigon Co.op.

Coop-2-5740-1608519357.jpg

Các đại biểu tham quan Co.opmart tại Hà Nội

Cùng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, tuần lễ sản phẩm của các HTX. Nghiên cứu, xây dựng các mô hình HTX mới như HTX sinh viên, HTX việc làm, HTX tiêu dùng… Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý của các HTX. Và hợp tác thực hiện các đề tài, đề án, dự án phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của mô hình HTX Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. 

Nguồn: Doanh nhan sai gon

Previous article“Con cá biết hát” đem về 100 triệu USD: Được toàn KOL xịn từ Nữ hoàng Anh đến cựu Tổng thống Mỹ quảng cáo miễn phí
Next articleAmid COVID-19, Vietnam’s brand value skyrockets 29 per cent to $319 billion

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here