NHIỆM VỤ CỦA LỊCH SỬ

0
84
Tên gốc: The task of history
 

Lớp đầu tiên của dự án nghiên cứu bậc đại học “MIT và chế độ nô lệ” được tiến hành vào mùa thu năm 2017, do Chủ tịch MIT L. Rafael Reif cùng với Trưởng khoa Khoa học Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn, Melissa Nobles. Trong khi dự án nghiên cứu tiếp tục trong các học kỳ tới, MIT cũng đang tiến hành chuỗi đối thoại cộng đồng nhằm tạo cơ hội chia sẻ tại các cuộc thảo luận về những phát hiện ban đầu và phản hồi của chúng tôi đối với các bài nghiên cứu mới nổi. Tại sự kiện đối thoại đầu tiên, sinh viên đã trình bày kết quả nghiên cứu của họ. Câu chuyện này tường thuật về sự kiện thứ hai, Nhiệm vụ của Lịch sử, sự kiện được thiết kế để chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về bản chất của nghiên cứu lịch sử và vai trò của kiến ​​thức lịch sử trong việc tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

 

“Thế giới ngày nay được xây dựng dựa trên những điều bất công trong quá khứ. … Nơi chúng ta đang ở không phải là sự ngẫu nhiên. “

 

Những nhận xét đó của nhà sử học MIT và Phó giáo sư Tanalís Padilla phản ánh một chủ đề bao quát của cuộc thảo luận Nhiệm vụ lịch sử, một sự kiện diễn ra vào ngày 3 tháng 5 đã tập hợp bốn nhà sử học của MIT lại với nhau, trong một cuộc thảo luận tập trung vào câu hỏi tại sao phải hiểu lịch sử lại là điều quan trọng? – đặc biệt là với MIT, một tổ chức luôn hướng tới tương lai.

 

Lerna Ekmekçioğlu, Phó Giáo sư Phát triển Sự nghiệp McMillan-Stewart khoa Lịch sử, người tham gia cùng Padilla trong phần thảo luận cùng với Phó Giáo sư lịch sử Malick W. Ghachem, và Giáo sư Lịch sử Craig Steven Wilder, đã nói rằng: “Quá khứ và hiện tại ảnh hưởng và chiếu sáng lẫn nhau”. Wilder dạy lớp MIT và Chế độ nô lệ mới với Nora Murphy – nhà lưu trữ của MIT cho các dịch vụ nghiên cứu trong Thư viện MIT.

 

Nhiệm vụ của Lịch sử là sự kiện thứ hai trong chuỗi đối thoại cộng đồng của MIT được khởi động để hưởng ứng cho MIT và dự án Chế độ nô lệ. Vào mùa đông năm nay, dự án này đã tiết lộ một số mối liên hệ phức tạp của Viện với nền kinh tế nô lệ của thế kỷ 19 và những di chứng vẫn đang diễn ra của chế độ nô lệ. Dự án được bắt đầu bởi chỉ thị của Chủ tịch MIT L. Rafael Reif.

 

Padilla bình luận rằng, nhiệm vụ điều tra mối quan hệ của MIT với chế độ nô lệ là một ví dụ về sự đóng góp của các nhà sử học. Bà nói: “Một trong những điều mà các nhà sử học làm là phân tích cách thức xây dựng các hệ thống quyền lực – quyền lực nhà nước, quyền lực doanh nghiệp, quyền lực phân biệt chủng tộc – và vai trò của các thể chế khác nhau trong đó. Tôi hy vọng chúng ta cũng đang hỏi những câu hỏi tương tự…. về hiện tại.

 

Thứ gì cho chúng ta quyền tra khảo quá khứ?

 

Bàn đạp cho cuộc thảo luận buổi tối là tập hợp các câu hỏi được rút ra từ những câu hỏi được đặt ra bởi các thành viên của cộng đồng MIT, bao gồm cả các cựu sinh viên, về MIT và dự án Chế độ nô lệ. Melissa Nobles, Kenan Sahin Trưởng khoa của Khoa học Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn của MIT, là người điều tiết cuộc thảo luận.

 

Các tham luận viên bắt đầu bằng cách xem xét một số giả định trong câu hỏi đầu tiên: “Thứ gì cho chúng ta quyền tra khảo quá khứ hoặc đưa ra đánh giá về con người và nền văn hóa của thời kỳ trước thông qua các giá trị, luật lệ và thế giới quan đương thời?

 

“Quá khứ không bao giờ chết; nó thậm chí không phải là quá khứ.”

 

Malick Ghachem nói, “Vấn đề không phải là tra khảo lịch sử mà là thông hiểu nó. Hầu hết các sử gia về chế độ nô lệ mà tôi biết, đầu tiên và trên hết, đều không thực sự quan tâm đến việc đưa ra phán xét; họ muốn sống với câu chuyện này để có thể hiểu nó, và sau đó rút ra một số kết luận có lẽ liên quan đến yếu tố phán đoán. Nhưng mục tiêu hiểu biết vẫn là trọng tâm. Trong câu hỏi này có một từ khó hiểu khác, đó là từ “đương đại”. Tôi không rõ rằng liệu có một sự tách biệt rõ ràng giữa lịch sử và “đương đại” không, thứ mà có thể là điều được ngụ ý trong quan niệm rằng chúng ta ở thời ngày nay đang phán xét một quá khứ tách biệt với chúng ta.

 

Wilder đồng ý. “Việc ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại thường mang tính nhân tạo và thuận lợi cho người tạo ra nó. Nó có xu hướng là một loại rào cản mà chúng ta đưa ra mỗi khi chúng ta cảm thấy không thoải mái với một số loại câu hỏi về lịch sử và chính trị.” Ông tiếp tục đưa ra ý tưởng này trong bối cảnh chế độ nô lệ. Ý tưởng về sự tách biệt như vậy “giả vờ rằng những người sống trong quá khứ ít phức tạp hơn về mặt đạo đức so với chúng ta – rằng những người trong quá khứ không hiểu rằng chế độ nô lệ là sai.” Nhưng, Wilder nói, “không có thời khắc nào trong suốt lịch sử của chế độ nô lệ mà mọi người không biết rằng chế độ nô lệ là sai. Tôi có thể chỉ ra rằng những người nô lệ biết điều đó là sai – rằng họ cũng là con người.

 

Sức mạnh của kiến ​​thức lịch sử

 

Các nhà quý tộc cũng yêu cầu các nhà sử học đưa ra ví dụ rằng cách hiểu sâu hơn về lịch sử có thể giúp chúng ta xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn và cải thiện các điều kiện hiện tại như thế nào.

 

Ghachem, người dạy một khóa học MIT về chủng tộc, tư pháp hình sự và quyền công dân, nói rằng “một trong những điều chúng tôi học được từ việc nghiên cứu một cách sâu sắc lịch sử giam giữ hàng loạt là có một luật pháp tốt hơn”. Ông giải thích, thêm rằng, cho đến khoảng 30 năm trước, có rất ít sự nhận thức về “có một sự kỳ dị trong quy mô của hệ thống tội phạm của chúng ta, đặc biệt là khi so sánh nó với hệ thống ở Bắc Đại Tây Dương. Đó là nhờ một vài thế hệ học thuật – những người viết về tầng lớp chủng tộc trong hệ thống của chúng ta và quy mô tuyệt đối của nó – nơi mà chúng ta bắt đầu thực hiện các cải cách tư pháp hình sự. Đó là một ví dụ về cách tìm hiểu lịch sử đã thay đổi một khía cạnh cơ bản của xã hội đương đại của chúng ta như thế nào”.

 

Ông nói, một lợi ích hữu hình khác của việc nghiên cứu lịch sử là tăng cường sự tôn trọng đối với các dân tộc, và thậm chí toàn bộ các quốc gia. “Ví dụ,” ông nói, “trong phần lớn thế kỷ thứ 19 và 20, mọi người coi Haiti như một quốc gia kém phát triển do những khuyết điểm tồn tại trong văn hóa của họ. Quan điểm đó đã không còn nữa vì nhiều thế hệ sử gia đã chỉ ra rằng chế độ nô lệ đóng vai trò quan trọng [và bất lợi] như thế nào đối với sự phát triển của quốc gia Haiti ”. Và ông đã quan sát được rằng, đối với chính người dân Haiti, bằng việc hiểu được lịch sử này đã bị biến đổi như thế nào bởi cuộc Cách mạng Haiti 1789-1804 có thể cung cấp cho họ một số niềm lạc quan và hy vọng bền vững.

 

Ekmekçioğlu cho biết bà đã chứng kiến ​​một sự biến đổi tương tự liên quan đến lĩnh vực trong học bổng của cô, cuộc diệt chủng người Armenia năm 1915 ở Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ. Bà nói: “Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã từ chối thừa nhận tội ác của mình

Lớp đầu tiên của dự án nghiên cứu bậc đại học “MIT và chế độ nô lệ” được tiến hành vào mùa thu năm 2017, do Chủ tịch MIT L. Rafael Reif cùng với Trưởng khoa Khoa học Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn, Melissa Nobles. Trong khi dự án nghiên cứu tiếp tục trong các học kỳ tới, MIT cũng đang tiến hành chuỗi đối thoại cộng đồng nhằm tạo cơ hội chia sẻ tại các cuộc thảo luận về những phát hiện ban đầu và phản hồi của chúng tôi đối với các bài nghiên cứu mới nổi. Tại sự kiện đối thoại đầu tiên, sinh viên đã trình bày kết quả nghiên cứu của họ. Câu chuyện này tường thuật về sự kiện thứ hai, Nhiệm vụ của Lịch sử, sự kiện được thiết kế để chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về bản chất của nghiên cứu lịch sử và vai trò của kiến ​​thức lịch sử trong việc tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

 

“Thế giới ngày nay được xây dựng dựa trên những điều bất công trong quá khứ. … Nơi chúng ta đang ở không phải là sự ngẫu nhiên. “

 

Những nhận xét đó của nhà sử học MIT và Phó giáo sư Tanalís Padilla phản ánh một chủ đề bao quát của cuộc thảo luận Nhiệm vụ lịch sử, một sự kiện diễn ra vào ngày 3 tháng 5 đã tập hợp bốn nhà sử học của MIT lại với nhau, trong một cuộc thảo luận tập trung vào câu hỏi tại sao phải hiểu lịch sử lại là điều quan trọng? – đặc biệt là với MIT, một tổ chức luôn hướng tới tương lai.

 

Lerna Ekmekçioğlu, Phó Giáo sư Phát triển Sự nghiệp McMillan-Stewart khoa Lịch sử, người tham gia cùng Padilla trong phần thảo luận cùng với Phó Giáo sư lịch sử Malick W. Ghachem, và Giáo sư Lịch sử Craig Steven Wilder, đã nói rằng: “Quá khứ và hiện tại ảnh hưởng và chiếu sáng lẫn nhau”. Wilder dạy lớp MIT và Chế độ nô lệ mới với Nora Murphy – nhà lưu trữ của MIT cho các dịch vụ nghiên cứu trong Thư viện MIT.

 

Nhiệm vụ của Lịch sử là sự kiện thứ hai trong chuỗi đối thoại cộng đồng của MIT được khởi động để hưởng ứng cho MIT và dự án Chế độ nô lệ. Vào mùa đông năm nay, dự án này đã tiết lộ một số mối liên hệ phức tạp của Viện với nền kinh tế nô lệ của thế kỷ 19 và những di chứng vẫn đang diễn ra của chế độ nô lệ. Dự án được bắt đầu bởi chỉ thị của Chủ tịch MIT L. Rafael Reif.

 

Padilla bình luận rằng, nhiệm vụ điều tra mối quan hệ của MIT với chế độ nô lệ là một ví dụ về sự đóng góp của các nhà sử học. Bà nói: “Một trong những điều mà các nhà sử học làm là phân tích cách thức xây dựng các hệ thống quyền lực – quyền lực nhà nước, quyền lực doanh nghiệp, quyền lực phân biệt chủng tộc – và vai trò của các thể chế khác nhau trong đó. Tôi hy vọng chúng ta cũng đang hỏi những câu hỏi tương tự…. về hiện tại.

 

Thứ gì cho chúng ta quyền tra khảo quá khứ?

 

Bàn đạp cho cuộc thảo luận buổi tối là tập hợp các câu hỏi được rút ra từ những câu hỏi được đặt ra bởi các thành viên của cộng đồng MIT, bao gồm cả các cựu sinh viên, về MIT và dự án Chế độ nô lệ. Melissa Nobles, Kenan Sahin Trưởng khoa của Khoa học Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn của MIT, là người điều tiết cuộc thảo luận.

 

Các tham luận viên bắt đầu bằng cách xem xét một số giả định trong câu hỏi đầu tiên: “Thứ gì cho chúng ta quyền tra khảo quá khứ hoặc đưa ra đánh giá về con người và nền văn hóa của thời kỳ trước thông qua các giá trị, luật lệ và thế giới quan đương thời?

 

“Quá khứ không bao giờ chết; nó thậm chí không phải là quá khứ.”

 

Malick Ghachem nói, “Vấn đề không phải là tra khảo lịch sử mà là thông hiểu nó. Hầu hết các sử gia về chế độ nô lệ mà tôi biết, đầu tiên và trên hết, đều không thực sự quan tâm đến việc đưa ra phán xét; họ muốn sống với câu chuyện này để có thể hiểu nó, và sau đó rút ra một số kết luận có lẽ liên quan đến yếu tố phán đoán. Nhưng mục tiêu hiểu biết vẫn là trọng tâm. Trong câu hỏi này có một từ khó hiểu khác, đó là từ “đương đại”. Tôi không rõ rằng liệu có một sự tách biệt rõ ràng giữa lịch sử và “đương đại” không, thứ mà có thể là điều được ngụ ý trong quan niệm rằng chúng ta ở thời ngày nay đang phán xét một quá khứ tách biệt với chúng ta.

 

Wilder đồng ý. “Việc ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại thường mang tính nhân tạo và thuận lợi cho người tạo ra nó. Nó có xu hướng là một loại rào cản mà chúng ta đưa ra mỗi khi chúng ta cảm thấy không thoải mái với một số loại câu hỏi về lịch sử và chính trị.” Ông tiếp tục đưa ra ý tưởng này trong bối cảnh chế độ nô lệ. Ý tưởng về sự tách biệt như vậy “giả vờ rằng những người sống trong quá khứ ít phức tạp hơn về mặt đạo đức so với chúng ta – rằng những người trong quá khứ không hiểu rằng chế độ nô lệ là sai.” Nhưng, Wilder nói, “không có thời khắc nào trong suốt lịch sử của chế độ nô lệ mà mọi người không biết rằng chế độ nô lệ là sai. Tôi có thể chỉ ra rằng những người nô lệ biết điều đó là sai – rằng họ cũng là con người.

 

Sức mạnh của kiến ​​thức lịch sử

 

Các nhà quý tộc cũng yêu cầu các nhà sử học đưa ra ví dụ rằng cách hiểu sâu hơn về lịch sử có thể giúp chúng ta xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn và cải thiện các điều kiện hiện tại như thế nào.

 

Ghachem, người dạy một khóa học MIT về chủng tộc, tư pháp hình sự và quyền công dân, nói rằng “một trong những điều chúng tôi học được từ việc nghiên cứu một cách sâu sắc lịch sử giam giữ hàng loạt là có một luật pháp tốt hơn”. Ông giải thích, thêm rằng, cho đến khoảng 30 năm trước, có rất ít sự nhận thức về “có một sự kỳ dị trong quy mô của hệ thống tội phạm của chúng ta, đặc biệt là khi so sánh nó với hệ thống ở Bắc Đại Tây Dương. Đó là nhờ một vài thế hệ học thuật – những người viết về tầng lớp chủng tộc trong hệ thống của chúng ta và quy mô tuyệt đối của nó – nơi mà chúng ta bắt đầu thực hiện các cải cách tư pháp hình sự. Đó là một ví dụ về cách tìm hiểu lịch sử đã thay đổi một khía cạnh cơ bản của xã hội đương đại của chúng ta như thế nào”.

 

Ông nói, một lợi ích hữu hình khác của việc nghiên cứu lịch sử là tăng cường sự tôn trọng đối với các dân tộc, và thậm chí toàn bộ các quốc gia. “Ví dụ,” ông nói, “trong phần lớn thế kỷ thứ 19 và 20, mọi người coi Haiti như một quốc gia kém phát triển do những khuyết điểm tồn tại trong văn hóa của họ. Quan điểm đó đã không còn nữa vì nhiều thế hệ sử gia đã chỉ ra rằng chế độ nô lệ đóng vai trò quan trọng [và bất lợi] như thế nào đối với sự phát triển của quốc gia Haiti ”. Và ông đã quan sát được rằng, đối với chính người dân Haiti, bằng việc hiểu được lịch sử này đã bị biến đổi như thế nào bởi cuộc Cách mạng Haiti 1789-1804 có thể cung cấp cho họ một số niềm lạc quan và hy vọng bền vững.

 

Ekmekçioğlu cho biết bà đã chứng kiến ​​một sự biến đổi tương tự liên quan đến lĩnh vực trong học bổng của cô, cuộc diệt chủng người Armenia năm 1915 ở Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ. Bà nói: “Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã từ chối thừa nhận tội ác của mình – điều đã khiến căng thẳng giữa người Armenia và người Thổ Nhĩ Kỳ lên đỉnh điểm”. Nhưng khi lịch sử được biết đến nhiều hơn, Ekmekçioğlu đã chứng kiến ​​một sự thay đổi đáng kể về thái độ trong xã hội dân sự Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù lập trường chính thức của nhà nước ít nhiều vẫn giữ nguyên.

 

Ngay bây giờ tại MIT,” bà nói, “Hiệp hội sinh viên Armenia đang tổ chức một cuộc triển lãm để tưởng nhớ nạn diệt chủng Armenia và tôi nghe nói rằng một số thành viên của Hiệp hội sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ đã đến và… muốn tìm hiểu thêm. Điều này là thứ không thể tưởng tượng được khi quay ngược thời gian về 10 năm trước,” Ekmekçioğlu giải thích. Sau sự kiện này, bà ấy nói thêm, “Bây giờ tôi hy vọng rằng nỗ lực của các nhà sử học sẽ mang lại nhiều kết quả hơn cho tương lai, và sẽ dẫn đường cho sự phục hồi của công lý nói chung.

 

Mô hình để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn

 

Padilla, người nghiên cứu các phong trào phản đối nông dân ở Mexico hiện đại, cho biết lịch sử cũng đưa ra nhiều bài học và mô hình thực tế cho những người làm việc để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn ngày nay. Bà nói: “Nhìn vào các phong trào phản kháng trong quá khứ giúp những con người thời hiện tại nghĩ ra các chiến lược khác nhau, các cách chống cự và các sự lựa chọn về tầm nhìn cho những gì có thể xảy ra”. Bà đưa ra ví dụ về các trường đào tạo giáo viên ở Mexico, nơi thanh niên xuất thân nghèo khó được học về quyền, công lý và khả năng lãnh đạo của chính họ. Trong khi chính phủ đã cố gắng đóng cửa các cơ sở này, Padilla nói, “nhiều trường vẫn tồn tại nhờ việc các sinh viên tốt nghiệp và cộng đồng đều biết về lịch sử của những ngôi trường đó” và bảo vệ chúng.

 

Một ví dụ rõ ràng khác,” Padilla nói thêm, “là lịch sử của các dân tộc bản địa ở Mỹ Latinh nói chung. Những dân tộc này đã phải chịu đựng sự phân biệt đối xử và diệt chủng hàng thế kỷ, và việc họ đã bảo tồn được lịch sử và truyền thống của mình đã khiến từ chính phủ này đến chính phủ khác ở Mỹ Latinh phải công nhận các quyền của họ và phải thương lượng với họ.

 

Ekmekçioğlu chia sẻ thêm: “Trường hợp của người Armenia cũng vậy. Bản thân việc sản sinh ra kiến ​​thức lịch sử cũng là một tác nhân trong cuộc chiến đấu tranh cho việc được công nhận và bồi thường. Trong 15 năm qua, sự bùng nổ trong việc nghiên cứu về nạn diệt chủng người Armenia, cũng như sự chú ý về lịch sử từ các nhóm người không phải là người Thổ Nhĩ Kỳ – chẳng hạn như người Kurd, người Do Thái và người Hy Lạp – đã dẫn đến một cách suy nghĩ mới về câu hỏi “chúng ta là ai”. Nó giống như phong trào của người bản địa để chống đỡ cho chính họ; các học giả nghiên cứu về lịch sử Armenia cũng cố gắng đưa ra càng nhiều bằng chứng càng tốt rằng hy vọng đến một thời điểm mà nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải chính thức thừa nhận ‘quá khứ đen tối’ này của mình.

 

Dựa trên những ví dụ này, Wilder lưu ý rằng việc nghiên cứu những cuộc đấu tranh trong quá khứ giúp chúng ta nhìn nhận những thách thức trong cuộc sống mình như là một phần trong câu chuyện lớn hơn của nhân loại, “Đối với tôi,” ông nói, “niềm vui thực sự của lịch sử là nó đã giúp tôi khám phá ra con người của chính mình [và] khai mở sự đồng cảm.” Tương tự như vậy, ông phản tư lại, sự hiểu biết nhiều hơn về quá khứ đã “mở ra cánh cửa cho những cuộc trò chuyện đầy khát vọng hơn về MIT ngày nay”.

 

Cuộc thảo luận được tiếp nối bởi phiên Q&A, trong đó các nhà sử học trả lời các câu hỏi khác nhau, từ cách công nghệ đang chuyển đổi nghiên cứu lịch sử, đến vai trò của các nhà sử học trong việc tạo ra sự thay đổi, đến cách MIT có thể sử dụng sức ảnh hưởng của mình một cách tốt nhất trong việc làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

 

Wilder chỉ ra rằng mọi thế hệ đều tuyên bố “phát minh ra tương lai” và trong lịch sử, những nỗ lực đó đang gặp khó khăn. Tuy vậy, chỉ việc được thông báo về những thành công và bi kịch trong quá khứ cũng đã là một hướng dẫn không gì so sánh được.

 

Wilder nói rằng: “Khi chúng tôi tuyên bố về thứ mà chúng tôi muốn nhìn thấy trong tương lai, những tuyên bố đó phải được thông báo bằng một sự gắn bó thực sự nghiêm túc và trung thực với quá khứ, bởi vì chúng tôi không phải là những người đầu tiên nghĩ rằng chúng tôi đang làm tốt công việc của mình”.

 

Câu chuyện do SHASS Communications biên soạn

 

Người viết: Kathryn O’Neill và Emily Hiestand

– điều đã khiến căng thẳng giữa người Armenia và người Thổ Nhĩ Kỳ lên đỉnh điểm”. Nhưng khi lịch sử được biết đến nhiều hơn, Ekmekçioğlu đã chứng kiến ​​một sự thay đổi đáng kể về thái độ trong xã hội dân sự Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù lập trường chính thức của nhà nước ít nhiều vẫn giữ nguyên.

 

Ngay bây giờ tại MIT,” bà nói, “Hiệp hội sinh viên Armenia đang tổ chức một cuộc triển lãm để tưởng nhớ nạn diệt chủng Armenia và tôi nghe nói rằng một số thành viên của Hiệp hội sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ đã đến và… muốn tìm hiểu thêm. Điều này là thứ không thể tưởng tượng được khi quay ngược thời gian về 10 năm trước,” Ekmekçioğlu giải thích. Sau sự kiện này, bà ấy nói thêm, “Bây giờ tôi hy vọng rằng nỗ lực của các nhà sử học sẽ mang lại nhiều kết quả hơn cho tương lai, và sẽ dẫn đường cho sự phục hồi của công lý nói chung.

 

Mô hình để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn

 

Padilla, người nghiên cứu các phong trào phản đối nông dân ở Mexico hiện đại, cho biết lịch sử cũng đưa ra nhiều bài học và mô hình thực tế cho những người làm việc để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn ngày nay. Bà nói: “Nhìn vào các phong trào phản kháng trong quá khứ giúp những con người thời hiện tại nghĩ ra các chiến lược khác nhau, các cách chống cự và các sự lựa chọn về tầm nhìn cho những gì có thể xảy ra”. Bà đưa ra ví dụ về các trường đào tạo giáo viên ở Mexico, nơi thanh niên xuất thân nghèo khó được học về quyền, công lý và khả năng lãnh đạo của chính họ. Trong khi chính phủ đã cố gắng đóng cửa các cơ sở này, Padilla nói, “nhiều trường vẫn tồn tại nhờ việc các sinh viên tốt nghiệp và cộng đồng đều biết về lịch sử của những ngôi trường đó” và bảo vệ chúng.

 

Một ví dụ rõ ràng khác,” Padilla nói thêm, “là lịch sử của các dân tộc bản địa ở Mỹ Latinh nói chung. Những dân tộc này đã phải chịu đựng sự phân biệt đối xử và diệt chủng hàng thế kỷ, và việc họ đã bảo tồn được lịch sử và truyền thống của mình đã khiến từ chính phủ này đến chính phủ khác ở Mỹ Latinh phải công nhận các quyền của họ và phải thương lượng với họ.

 

Ekmekçioğlu chia sẻ thêm: “Trường hợp của người Armenia cũng vậy. Bản thân việc sản sinh ra kiến ​​thức lịch sử cũng là một tác nhân trong cuộc chiến đấu tranh cho việc được công nhận và bồi thường. Trong 15 năm qua, sự bùng nổ trong việc nghiên cứu về nạn diệt chủng người Armenia, cũng như sự chú ý về lịch sử từ các nhóm người không phải là người Thổ Nhĩ Kỳ – chẳng hạn như người Kurd, người Do Thái và người Hy Lạp – đã dẫn đến một cách suy nghĩ mới về câu hỏi “chúng ta là ai”. Nó giống như phong trào của người bản địa để chống đỡ cho chính họ; các học giả nghiên cứu về lịch sử Armenia cũng cố gắng đưa ra càng nhiều bằng chứng càng tốt rằng hy vọng đến một thời điểm mà nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải chính thức thừa nhận ‘quá khứ đen tối’ này của mình.

 

Dựa trên những ví dụ này, Wilder lưu ý rằng việc nghiên cứu những cuộc đấu tranh trong quá khứ giúp chúng ta nhìn nhận những thách thức trong cuộc sống mình như là một phần trong câu chuyện lớn hơn của nhân loại, “Đối với tôi,” ông nói, “niềm vui thực sự của lịch sử là nó đã giúp tôi khám phá ra con người của chính mình [và] khai mở sự đồng cảm.” Tương tự như vậy, ông phản tư lại, sự hiểu biết nhiều hơn về quá khứ đã “mở ra cánh cửa cho những cuộc trò chuyện đầy khát vọng hơn về MIT ngày nay”.

 

Cuộc thảo luận được tiếp nối bởi phiên Q&A, trong đó các nhà sử học trả lời các câu hỏi khác nhau, từ cách công nghệ đang chuyển đổi nghiên cứu lịch sử, đến vai trò của các nhà sử học trong việc tạo ra sự thay đổi, đến cách MIT có thể sử dụng sức ảnh hưởng của mình một cách tốt nhất trong việc làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

 

Wilder chỉ ra rằng mọi thế hệ đều tuyên bố “phát minh ra tương lai” và trong lịch sử, những nỗ lực đó đang gặp khó khăn. Tuy vậy, chỉ việc được thông báo về những thành công và bi kịch trong quá khứ cũng đã là một hướng dẫn không gì so sánh được.

 

Wilder nói rằng: “Khi chúng tôi tuyên bố về thứ mà chúng tôi muốn nhìn thấy trong tương lai, những tuyên bố đó phải được thông báo bằng một sự gắn bó thực sự nghiêm túc và trung thực với quá khứ, bởi vì chúng tôi không phải là những người đầu tiên nghĩ rằng chúng tôi đang làm tốt công việc của mình”.

 

Câu chuyện do SHASS Communications biên soạn

 

Người viết: Kathryn O’Neill và Emily Hiestand

Nguồn: openedu

Previous articleCông lý: phải trái- đúng sai?
Next articleSỰ LAN TRUYỀN CỦA TINH THẦN NHIỆT THÀNH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here