NƯỚC MỸ BA NGÔI: BA GIÁ TRỊ TẠO NÊN NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI

0
45

Chủng tộc và sắc dân đã định hình gần như mọi quốc gia trên Trái Đất này, ngoại trừ một nước: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Quốc gia này được định hình bởi những giá trị. Nên, để hiểu nước Mỹ, bạn phải hiểu được những giá trị Hoa Kỳ, đó là: “E Pluribus Unum”( trên tất cả, chúng ta là một), “Tự do”, “In God we trust”. 3 giá trị này còn được gọi là Hoa Kỳ tam trụ.

Nguồn: openedu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here