PXP Vietnam Emerging Equity Fund ‘tham chiến’ vào xung đột Coteccons

0
65

PXP ủng hộ hành động ngăn chặn các hành vi xung đột lợi ích tại CotecconscủaKustocem và The8th
PXP Vietnam Emerging Equity Fund (“PXP VEEF”) là một cổ đông dài hạn của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Coteccons”), hiện nắm giữ 881,360 cổ phần, tương đương 1.16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong Coteccons. Công ty Quản lý Quỹ của PXP VEEF, PXP Vietnam Asset Management (“PXP”) được thành lập từ năm 2002 và là nhà quản lý đầu tư cổ phiếu chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

PXP hoàn toàn ủng hộ các hành động của Kustocem (như được nêu trong thông cáo báo chí ngày 1 tháng 6 năm 2020) và The8th (như được nêu trong thông cáo báo chí ngày 9 tháng 6 năm 2020) đối với các vi phạm liên tục về quản trị doanh nghiệp và xung đột lợi ích tại Coteccons. PXP hoàn toàn không có mối liên hệ gì với cả Kustocem và The8th từ mọi khía cạnh.
Hệ thống quản trị doanh nghiệp vững mạnh là một nền tảng trọng yếu cho sự phát triển của thị trường cổ phiếu. Tại PXP, chúng tôi luôn cố gắng đóng vai trò chủ động trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự hấp dẫn của thị trường vốn Việt Nam, bao gồm thông qua việc ông Tổng Giám đốc và Giám đốc Đầu tư của PXP, ông Kevin Snowball, là thành viên của Hội đồng Cố vấn Phát triển Thị trường của Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: vietnambusinessinsider.vn

Previous articleAi bảo tiền không mua được hạnh phúc?
Next articleĐầu tư gì để nhanh giàu?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here