Quan Vũ là người trời?

0
80

Người ta thường thắc mắc vì sao Quan Vũ được phong là Thánh là người trời? Được thờ phụng này nọ?
Có người bảo do võ lực ông cũng nằm trong các top đầu Tam Quốc. Có người lại bảo ông trung nghĩa nên được kính trọng.
Nhưng có 1 lý do khác nữa phải khiến thiên hạ khiếp sợ, mà hầu như không ai để ý.
ĐÓ LÀ SAU KHI ÔNG CHẾT. ĐÃ KÉO THEO MỘT LOẠT NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG LẦN LƯỢT TỪ TRẦN THEO ÔNG VỀ MIỀN CỰC LẠC.
Chúng ta cùng điểm danh sơ sơ qua nhé:
Quan Vũ chết năm 220 SCN.
– Trong năm 220 này. Sau khi ông chết thì kẻ đầu tiên phải bỏ mạng là Lữ Mông (hung thủ chính trong việc chiếm Kinh Châu). Lý do Lữ Mông chết có thuyết bảo do hồn Quan Vũ nhập vào nên bị quật chết, có thuyết bảo do Tôn Quyền giết. Nói tóm lại Lữ Mông chết năm 220.
– Tiếp đó kẻ lên giàn chính là Thần Y Hoa Đà (trong sử sách có vẻ Hoa Đà chết sớm, nhưng trong TQDN thì Hoa Đà được mời về trị bệnh cho Tháo, nhưng ông đòi mổ đầu Tháo nên Tháo đem giết). Hoa Đà mất năm 220 (theo TQDN).
– Tất nhiên, Hoa Đà chết thì kẻ khủng nhất Tam Quốc phải từ trần theo chính là Tào Tháo (trong TQDN khi Tháo nhận được đầu Quan Vũ, bỗng dưng đôi mắt Vũ mở ra làm Tháo giật mình. Từ đó kinh sợ hoảng hồn đau đầu rồi bệnh nặng không qua khỏi). Tháo mất năm 220.
Trong năm 220 này còn 1 số nhân vật nữa chết như:
– Lưu Phong: Con nuôi Lưu Bị nhưng do hiềm khích không cứu Quan Vũ. Sau đó bị Lưu Bị chém, Phong mất năm 220.
– Trình Dục: Mưu sĩ của Tào Ngụy mất năm 220 (Wiki).
– Tưởng Khâm: là tướng Ngô, khi Ngô đánh lén Quan Vũ, Khâm lĩnh thủy quân tiến vào sông Miện Thủy. Trên đường về thì bệnh mất. Mất năm 220.
– Hạ Hầu Đôn: Sau khi Tào Tháo chết vào năm 220, Tào Phi đã phong chức Đại tướng quân cho Hạ Hầu Đôn, nhưng chỉ 3 tháng sau ông qua đời vì bệnh. Đôn mất năm 220.
– Pháp Chính: Chết cùng năm 220 với Quan Vũ. Theo Sử Gia Ngô Du thì Chính chết sau Quan Vũ (Cần nói rõ Pháp Chính là quân sư giúp Lưu Bị chiếm được Hán Trung, nếu Chính còn sống có khi đã ngăn được Lưu Bị đi đánh Ngô).
– Hoàng Trung: Một trong Ngũ Hổ Tướng của Thục Hán. Cũng mất năm 220 sau khi Quan Vũ mất (trong chính sử thì ông mất 221 sau khi Vũ chết 1 năm).
===============
Sau 1 năm từ cái chết Quan Vũ. Tức năm 221 có một số kẻ như sau chết tiếp:
– My Trúc: Vì chuyện My Phương phản bội mà hổ thẹn sinh bệnh, không lâu sau qua đời. Mất năm 221.
– Trương Phi: Định báo thù cho Quan Vũ thì bị bộ hạ dưới trướng mình là Trương Đạt và Phạm Cương sát hại. Phi mất năm 221 (2 kẻ tiểu nhân là Đạt vs Cương sau đó bị Tôn Quyền trả về cho Thục Hán, bị đem ra giết chết trong năm 221).
– Vu Cấm: Một trong Ngũ Lương Tướng của Ngụy. Sau khi được thả về nước, Cấm thấy bức họa miêu tả trận Phàn Thành, vẽ ông quỳ lạy Quan Vũ mà cầu sống, trong khi Bàng Đức được vẽ hiên ngang, hùng dũng. Cấm từ đấy buồn bã, mắc bệnh mà chết. Mất năm 221.
===============
Sau 2 năm từ cái chết Quan Vũ. Tức năm 222 có một số kẻ như sau chết tiếp:
– Mã Siêu: Một trong Ngũ Hổ Tướng của Thục Hán. Từng đánh ngang với Hứa Chử, sau đó là Trương Phi. Bị bệnh mất năm 222.
– Mã Trung, Phó Sĩ Nhân, My Phương: Trung là thuộc tướng của Ngô (ko phải Mã Trung bên Thục) sau khi Lưu Bị tiến đánh Ngô. Sĩ Nhân vs My Phương giết Mã Trung đoái công chuộc tội rồi trở về Thục xin tội nhưng cả 2 đều bị giết. 3 người này đều mất năm 222.
– Mã Lương: Danh tướng Thục, biệt danh là Bạch mi tức lông mày trắng, chết trong trận Di Lăng. Mất năm 222.
– Cam Ninh: Là tướng của Ngô, chết trong trận Di Lăng. Mất năm 222 (tướng người Phiên dưới quyền Lưu Bị là Sa Ma Kha giết tại trận khi đang mang bệnh. Sau khi ông chết, một đàn quạ bay đến đậu phủ kín thi thể ông).
– Trương Liêu: Một trong Ngũ Lương Tướng của Tào Ngụy. Trứ danh tại trận Hợp Phì, con nít Ngô nghe tên Liêu phải nín khóc. Ông mất ở Giang Đô năm 222, thọ 54 tuổi.
===============
Sau 3 năm từ cái chết Quan Vũ. Tức năm 223 có một số kẻ như sau chết tiếp:
– Tào Nhân: Thuộc tướng thân yêu của Tào Tháo. Năm 223, Tào Nhân qua đời, hưởng thọ 55 tuổi.
– Tào Chương: Một trong những người con của Tào Tháo. Mất năm 223.
– Lưu Bị: Sau khi bại trận Di Lăng. Lưu Bị uất ức bệnh và qua đời ở Thành Bạch Đế. Mất năm 223.
Đây chỉ là liệt kê sơ sơ những người nổi tiếng trong Tam Quốc. Các bạn thấy đấy, chỉ trong vòng 3 năm sau khi Quan Vũ chết.
Ông đã quật và kéo theo 1 loạt những kẻ nổi tiếng khác phải từ trần cùng ông xuống hoàng tuyền. Có thể nói khoảng khắc mà Quan Vũ chết, thì bộ truyện Tam Quốc đã dần chuyển sang phần mới. Khi những người cũ quen thuộc đã dần biến mất hết.
Nếu ông không phải Thánh, thì tại sao chỉ trong vòng 3 năm 1 loạt kẻ nổi tiếng bị kéo chết theo kinh khủng như vậy?

Tác giả: Quốc Duyệt

Nguồn: vietnambusinessinsider.vn

Previous articleCon đường làm giàu của dân Á Đông: “Cho bạc cho vàng, không ai trỏ đàng đi buôn”
Next articleNgười con rể bí ẩn của Tôn Quyền là ai?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here