Tags 3M Vietnam

Tag: 3M Vietnam

Có nữ giới tham gia ban lãnh đạo cấp cao, lợi nhuận và giá cổ phiếu của doanh nghiệp có khả năng tăng đến...

Tại Việt Nam, một nghiên cứu về các công ty niêm yết cho thấy: sự tham gia của lãnh đạo nữ trong HĐQT đã cải thiện hiệu quả hoạt động và xu hướng này tiếp tục tăng lên đến khi tỷ lệ lao động nữ chiếm 20% trong tổ chức của doanh nghiệp. Ngoài ra, 61% doanh nghiệp tại Việt Nam cho rằng lãnh đạo nữ làm việc hiệu quả ngang bằng lãnh đạo nam.

Most Read