Tags ABBank

Tag: ABBank

ABBank lãi 1.368 tỷ đồng năm 2020, tăng 11%

Tính đến hết ngày 31/12/2020, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) có tổng tài sản đạt 116.494 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.368 tỷ đồng. Năm 2020 ABBank cũng đã hoàn thành việc đưa cổ phiếu giao dịch tập trung trên sàn UPCoM.

ABBank sắp đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM

Theo thông tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), VSD đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank).

Most Read