Tags Bán thời gian

Tag: bán thời gian

Cách bạn bán thời gian, quyết định “giới hạn trên” trong cuộc sống của bạn

Đã bao giờ bạn từng nghĩ, thời gian của mình rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền chưa? Rất nhiều người có thói quen lấy tiền bạc làm tiêu chuẩn để quyết định xem một việc nên làm như nào, mà ít khi sử dụng thời gian như một tiêu chuẩn để xem xét xem việc đó có đáng làm hay không. Trên thực tế, bạn định giá thời gian của mình ra sao, bạn sẽ có một cuộc đời như vậy.

Most Read