Tags Bao trùm

Tag: bao trùm

Chiến lược ALL IN ở một công ty toàn nữ tướng: Thực thi chế độ “một kèm một”, mỗi sếp nữ sẽ hỗ trợ...

ALL IN là một chiến lược hiện thực hóa văn hóa đa dạng và bao trùm từ bên trong ra với cấp độ cao nhất. Thực thi ALL IN nhất quán tại đây tạo cho người lao động một môi trường khiến họ tự hào, tự tin và được là chính mình nhất, bao gồm không chỉ phụ nữ hay nam giới, mà cả những người lao động có xuất phát điểm thấp, người tàn tật, người yếu thế.

Most Read