Tags Bộ não

Tag: bộ não

Bộ não người có 4 màu vàng – lam – lục – đỏ: Biết rõ màu nổi trội của mình – bạn tự...

Nhà tiên phong Ned Hermann đã chia bộ não thành bốn loại khác nhau mà ông gọi là sự nổi trội. Ông đã sử dụng từ "nổi trội" bởi vì không có bộ não nào chỉ mang lấy một loại

Most Read