Tags Bùi xuân khu

Tag: bùi xuân khu

Vietbank thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Bùi Xuân Khu làm Chủ tịch Vietbank, thay cho ông Dương Ngọc Hòa.

Most Read