Tags Burn-out

Tag: burn-out

Burn-out tuổi trung niên: Làm gì khi bạn cảm thấy sức tàn lực kiệt trong chính cuộc sống của bản thân?

Ở mốc tuổi tưởng chừng rằng đã có thể kiểm soát được mọi thứ, đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng tại sao mình rằng những chuỗi mệt mỏi này bao giờ mới kết thúc? Guồng quay cuộc sống từ ràng buộc trách nhiệm với gia đình, sự nghiệp… khiến nhiều lần tự hỏi rằng mình đang thực sự sống hay chỉ chạy theo cuộc sống.

Most Read