Tags CEO BOO

Tag: CEO BOO

CEO BOO Đỗ Việt Anh: Thời trang xanh sẽ trở thành xu hướng rất lớn trong tương lai gần

Khi chúng tôi mới liên hệ với anh Đỗ Việt Anh – Founder & CEO BOO để gửi lời mời tham gia talk show Mỗi tuần một chuyên gia, anh đã giao hẹn rằng, sẽ nhận lời nhưng phải được nói về môi trường và thời trang "xanh". Anh khẳng định: "Thời trang xanh sẽ trở thành một xu hướng rất lớn trong tương lai gần."

Most Read