Tags Ceo trung quốc

Tag: ceo trung quốc

“CEO Trung Quốc 2”: Cuốn sách cần đọc cho bất kỳ ai có hoạt động kinh doanh liên quan thị trường Trung Quốc

Trung Quốc vẫn là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam trong cả mảng xuất khẩu lẫn nhập khẩu. Bên cạnh đó, việc đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc vào nước ta cũng có xu hướng tăng theo thời gian. Trong bối cảnh này việc hiểu được thị trường cũng như các doanh nghiệp Trung Quốc là yêu cầu vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp, doanh nhân quan tâm tới thị trường và việc hợp tác đó. Và cuốn sách “CEO Trung Quốc 2” là cuốn sách cần đọc cho bất kỳ ai liên quan thị trường Trung Quốc.

Most Read