Tags Cho vay nặng lãi

Tag: cho vay nặng lãi

Bắt giữ nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi tới 288%/năm

Từ năm 2018 đến nay, Duy đã cho 157 lượt với 78 người vay số tiền hơn 7 tỷ đồng với lãi suất từ 108-288%.

Most Read