Tags Chương trình CSR của 3M

Tag: chương trình CSR của 3M

Tập đoàn 3M dự kiến đầu tư 1 tỷ USD trong vòng 20 năm tới để thực hiện các mục tiêu bảo vệ môi...

3M vừa thông báo Tập đoàn dự kiến sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD trong vòng 20 năm tới để đẩy nhanh các mục tiêu mới về môi trường, bao gồm: đạt mức độ trung hòa khí thải carbon vào năm 2050, giảm 25% lượng nước sử dụng tại các cơ sở kinh doanh và sản xuất và khôi phục lại chất lượng nguồn nước thải ra môi trường sau khi đã sử dụng cho các hoạt động sản xuất.

Most Read