Tags Citigroup

Tag: citigroup

Citigroup sẽ rút mảng ngân hàng bán lẻ khỏi Việt Nam

Citigroup có kế hoạch rút mảng ngân hàng bán lẻ tại 13 thị trường, trong đó có Việt Nam.

Most Read