Tags CNV Loyalty

Tag: CNV Loyalty

Chuyên gia công nghệ từ Salesforce chỉ ra bất cập của startup vừa được Shark Hưng đầu tư: Vẫn còn phát triển theo tư...

Tóm lại, CNV Loyalty còn rất nhiều việc phải làm phía trước. Nếu họ tiếp tục dàn hàng ngang theo tư duy "xe ba gác" - 'vừa chở hàng, vừa chở người', tức cái gì cũng làm nhưng không sâu theo yêu cầu của phân khúc SMEs; thì xác định lấy kế toán Misa làm mục tiêu cao nhất. Còn nếu muốn được định giá 100 triệu USD, họ phải thay đổi.

Most Read