Tags Cổ đông hiện hữu

Tag: cổ đông hiện hữu

Vì sao GTNfoods sáp nhập ‘ngược’ vào Vilico?

Để nhận sáp nhập GTNfoods, Vilico vừa phải tiến hành tăng vốn vừa tiến hành giảm phần vốn thuộc sở hữu GTNfoods.

Most Read