Tags Cổ đông lớn

Tag: cổ đông lớn

LienVietPostBank bất ngờ “công bố” cổ đông lớn

Bầu Thụy vừa chính thức được nhắc đến trên cương vị là đại diện cổ đông lớn của LienVietPostBank.

Most Read