Tags Cơm áo gạo tiền

Tag: cơm áo gạo tiền

Ăn một bữa lẩu, tôi ngộ ra 3 chân tướng trong hôn nhân: Chọn nước dùng là chọn người, pha nước chấm là những...

Hôn nhân là cuộc sống của hai người, có lãng mạn, cũng có cơm áo gạo tiền. Bàn về lãng mạn, đó là một môn nghệ thuật, cần tới kĩ xảo, cần tới thẩm mỹ, cần tới EQ. Bàn về cơm áo gạo tiền, thì nó giống như một bữa lẩu vậy, phải xem không khí, xem khẩu vị, xem mức lửa.

Most Read