Tags Con người

Tag: con người

Làm thế nào để tạo ra lợi thế trong cuộc cách mạng 4.0? Cuốn sách này là câu trả lời

Với cuốn sách “Lợi thế của con người trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” độc giả sẽ biết cách xác định và phát triển các kỹ năng giúp mỗi người có thể duy trì được lợi thế trong cuộc cách mạng 4.0.

Most Read