Tags Container

Tag: container

Seaports retain goods growth momentum

Driven by a decade-long record high in trade, container throughput via joint venture seaports between shipping giant Vietnam Maritime Corporation and its foreign partners continued growth momentum in the first four months of 2021.

Nghịch lý: Thiếu trầm trọng container xuất khẩu trong khi 3.000 vỏ nằm “đắp chiếu”

Trong lúc xuất khẩu hàng hoá Việt Nam gặp khó do khủng hoảng thiếu vỏ container, thì việc giải phóng hàng nghìn container vô chủ tại các cảng biển là bài toán cần phải được giải cấp bách...

Most Read