Tags Dabaco

Tag: Dabaco

Dabaco: Doanh thu quý 2 tăng vọt nhưng lợi nhuận lao dốc, quá nửa công nhân phải nghỉ làm vì ở khu phong tỏa...

Do hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu, nên Dabaco vừa phải đảm bảo cung cấp mặt hàng thực phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng, vừa phải chống dịch an toàn cho người lao động và khách hàng.

Most Read