Tags Dân sale

Tag: dân sale

Dân sale bảo hiểm và nhà đầu tư không thể bỏ qua 4 xu hướng: Nở rộ mô hình liên kết Ngân hàng –...

Năm 2019, cả nước có 67 công ty bảo hiểm, trong đó có 31 công ty bảo hiểm phi nhân thọ, 18 công ty bảo hiểm nhân thọ, 16 công ty môi giới bảo hiểm và 2 công ty tái bảo hiểm. Riêng top 5 công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất xét trên tổng doanh thu phí bảo hiểm gồm Bảo Việt, Prudential, Manulife, Dai-ichi và AIA chiếm ~81% tổng doanh thu phí toàn thị trường trong 6 tháng đầu năm 2020.

Most Read