Tags Diêm thống nhất

Tag: diêm thống nhất

Sau khi dừng sản xuất diêm truyền thống, Diêm Thống Nhất sắp rời sàn chứng khoán

Cổ phiếu của Diêm Thống Nhất hiện có mức giá 74.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị doanh nghiệp 162,8 tỷ đồng. Những năm gần đây, doanh thu Diêm Thống Nhất liên tục tăng trưởng tốt.

Most Read