Tags Doanh nghiệp nhật bản

Tag: doanh nghiệp nhật bản

“Mời tướng không bằng khích tướng” – Chiêu thức dụng nhân được nhiều lãnh đạo yêu thích, từ Steve Jobs đến tỷ phú Phạm...

Người xưa thường nói: "Mời tướng không bằng khích tướng". Trong sử dụng nhân tài, nếu khéo léo sử dụng phương pháp khích tướng thì sẽ nhận được những hiệu quả bất ngờ.

Most Read