Tags đọc viết

Tag: đọc viết

Đọc nhiều sách không bằng đọc ĐÚNG sách: Phương pháp “hít thở” giúp bạn đọc sách hiệu quả

Đọc sách không phải là sao chép 100% nội dung mà để “gặp gỡ” với 1% tinh hoa của cuôn sách ấy, phương pháp đọc hít thở là để bắt tay được với 1% này thông qua sự kết hợp giữa đọc và viết.

Most Read