Tags Đối Thoại Lãnh Đạo Australia - Việt Nam

Tag: Đối Thoại Lãnh Đạo Australia - Việt Nam

Đối Thoại Lãnh Đạo Australia – Việt Nam chính thức mở đơn ứng tuyển cho các nhà lãnh đạo trẻ từ Úc và Việt...

Được tổ chức lần thứ ba bởi Đối Thoại Lãnh Đạo Australia - Việt Nam, chương trình Đối Thoại năm 2021 sẽ tìm kiếm 20 nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc mong muốn đóng góp sâu rộng hơn nữa cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia đồng thời phát triển năng lực lãnh đạo của bản thân.

Most Read