Tags đứa trẻ

Tag: đứa trẻ

Có phải chúng ta đang nuôi dưỡng ‘thế hệ dâu tây’ – những đứa trẻ vô lễ và thô lỗ?

Thế hệ dâu tây luôn trông chờ sẽ được đối xử theo một cách mà chúng muốn. Khi điều chúng muốn không xảy ra, chúng thường có xu hướng nổi nóng.

Most Read