Tags đùn đẩy trách nhiệm

Tag: đùn đẩy trách nhiệm

Đàn ông càng bất tài, càng thích nói 4 kiểu lời, 99% chuẩn xác

Cơ hội là tự mình giành lấy, nó không tự hiện ra trước mắt đâu, có không giữ mất đừng tìm!

Câu nói của anh công nhân ngốc khiến toàn bộ những người thông minh thấy xấu hổ: Làm mà sợ thiệt, sợ vất vả...

Không ai sinh ra đã là người thành công cả, tâm thái hiện tại của bạn, quyết định tương lai của bạn sau này. Từ một kẻ khờ khạo, không biết gì, cho tới quản lý người khác, tất cả đều tới từ sự học hỏi và nỗ lực hơn người.

Most Read