Tags E Link Gate

Tag: E Link Gate

Một tiến sĩ thân quen với Shark Tank “sửa lưng” startup được Shark Bình đầu tư: Mô hình B2B kém hấp dẫn, sản phẩm...

E Link Gate đã được Shark Bình đầu tư trong tập 7 Shark Tank Vietnam 2021. Tuy nhiên, theo Tiến sỹ Ngô Công Trường, startup này ‘có mô hình kinh doanh thiếu hấp dẫn và giải pháp có thể vô dụng trong tương lai’. Không chỉ E Link Gate, mà nhiều startup Việt đang ‘hiểu nhầm’ về khái niệm ‘người tiên phong’ và định giá theo kiểu ‘đếm cua trong lỗ’.

Most Read