Tags Ego media

Tag: ego media

Chim Sẻ Đi Nắng mất quyền quản lý fanpage 1,3 triệu followers sau khi rời Ego Media, phải bắt đầu lại từ con số...

Theo Chủ tịch Ego Media, phía Ego Media đã đưa ra thỏa thuận hợp tác kéo dài 12 tháng, sau đó sẽ tặng lại fanpage 1,3 triệu followers cho Chim Sẻ Đi Nắng. Tuy nhiên phía Chim Sẻ Đi Nắng không thực hiện cam kết này và không chấp nhận các nội dung thỏa thuận. Do đó, Ego Media đã thu hồi lại quyền quản lý fanpage, chấm dứt sở hữu của Chim Sẻ Đi Nắng.

Most Read