Tags Fe credit

Tag: fe credit

Lợi nhuận FE Credit giảm 17% năm 2020, nợ xấu tăng lên 6,6%

Năm 2020, FE Credit lãi 3.713 tỷ đồng trong khi hai năm trước đều lãi trên 4.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 6% lên 6,6% trong khi doanh số giải ngân cả năm giảm so với 2019.

Most Read