Tags Fpt retail

Tag: fpt retail

New habits in health retail

Vietnam’s modern health and beauty retail sphere continues to gain traction as players are mulling over expansion plans.

Doanh thu online của FPT Retail tăng trưởng 60%

FPT Retail cho biết, năm 2019 công ty đạt doanh thu lũy kế 16.634 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2018. Doanh thu online đạt mức 3.899 tỷ đồng, tăng trưởng 60% và chiếm tỷ trọng 23% tổng doanh thu của công ty.

Most Read