Tags Gái văn phòng

Tag: gái văn phòng

Lần đầu tiên trong lịch sử TMĐT Việt Nam, các bà mẹ từ 35 – 45 tuổi vượt nhóm “gái ế văn phòng” để...

2020 là năm đầu tiên, người mua hàng là nữ độ tuổi 35 - 45 chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chân dung người tiêu dùng TMĐT Việt Nam, theo Nielsen.

Most Read